Pomysł Starosty Sulęcińskiego Patryka Lewickiego na stworzenie wyższej uczelni w Sulęcinie budzi nie tylko duże zainteresowanie, ale jest już na etapie realizacji.
Utworzony w ZSLiZ im. Unii Europejskiej w Sulęcinie Wydział Zamiejscowy Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum rozpoczął nabór.
Chętnych serdecznie zapraszamy do podjęcia kształcenia na studiach licencjackich na kierunku praca socjalna, specjalność: wsparcie środowisk senioralnych, asystent  rodziny oraz na studiach podyplomowych: wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutacja trwa!!!

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie ZSLiZ w Sulęcinie, tel. 95 7552475
lub w biurze rekrutacji Collegium Balticum w Szczecinie, tel. 91 4838171, 725808505, http://www.cb.szczecin.pl

Grażyna Sobieraj