Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Funkcje i zadania pedagoga i psychologa szkolnego realizowane na terenie szkoły:

  • pomaga uczniom z trudnościami w nauce, a więc: ustala - po konsultacji z nauczycielami niezbędne formy pomocy, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przekazuje wychowawcom wskazówki do pracy z uczniami, indywidualnie omawia z wychowawcami problemy uczniów z trudnościami w nauce, prowadzi poradnictwo dla rodziców uczniów mających problemy wychowawcze i trudności w nauce;
  • pomaga młodzieży przy rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i rodzinnych;
  • udziela pomocy uczniom, którzy mają trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem;
  • udziela informacji o różnych organizacjach i poradniach, które zajmują się wspieraniem rozwoju i terapią;
  • prowadzi poradnictwo dla rodziców - udziela porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym;
  • współpracuje z różnymi instytucjami które zajmują się pomocą materialną dla uczniów w trudnej sytuacji życiowej;
    udziela pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom wybitnie zdolnym;
  • uczestniczy w pracach zespołów wsparcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016