Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

 20 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  odbyła się  bardzo ważna Uroczystość 70 -  lecie Powstania Szkoły.  Jubileusz dedykowany był twórcom dziejów i tradycji szkoły, współtwórcom jej teraźniejszości oraz kreatorom przyszłości. Był okazją do połączenia tradycji, doświadczenia z młodością, z nowoczesnością. To wspaniałe Święto rozpoczęło się zgodnie ze staropolską tradycją Mszą św., a w scenerii widniały znaki historii szkoły - sztandary, przypominające, że na przestrzeni minionych lat szkoła  nosiła różne nazwy.
 Część oficjalną otworzyła dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, która podkreśliła, że to szkoła wyjątkowa, w której panuje niepowtarzalny klimaty, która zawsze  tworzyła zwartą społeczność  skupiającą uczniów i ich rodziców, pracowników, którzy oddali jej swoje serce, a autorytet, powaga i dostojność nauczycieli, wychowawców miały ogromny wpływ na wyrobienie tak pozytywnego jej wizerunku. Od 1945r. historię szkoły tworzyło 11 dyrektorów, 411 nauczycieli, 347 pracowników niepedagogicznych oraz 13 tysięcy uczniów/ absolwentów. Długa jest lista tych, którzy na trwałe wpisali się na kartach historii szkoły. Tworzyli ją, rozwijali, wspierali. Nie sposób wymienić wszystkich, którzy zrobili tak wiele dobrego. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach  i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym, w izbie tradycji.
Apelem pamięci uczciliśmy  tych, którzy odeszli dyrektorów, pracowników szkoły, uczniów, absolwentów. Słowa szacunku i uznania dla wysiłku i pracy na rzecz społeczności szkolnej, Dyrektor skierowała do  przedstawicieli władzy samorządowej na szczeblu gminy i powiatu na ręce Starosty Sulęcińskiego, pana Patryka Lewickiego, Przewodniczącego Rady Powiatu,  pana Tadeusza Dąbrosia, oraz Burmistrza Sulęcina, pana Dariusza Ejcharta. Podziękowania odebrali także  byli dyrektorzy,  pan Leon Szczepański, pan Zbigniew Gruca, pan Józef Chodosewicz, pan Roman Mendyk, pan Wojciech Lewicki. Nie sposób  było nie podziękować przyjaciołom i partnerom szkoły  za okazywaną pomoc, wsparcie w wielu edukacyjnych przedsięwzięciach, Komendantowi Powiatowej Policji w Sulęcinie, panu Jerzemu Głąbowskiemu, Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej, panu Bogdanowi Śnieżek, Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, panu Andrzejowi Kuśnierkowi, Komendantowi Poligonu w Wędrzynie, panu Przemysławowi Mikołajczakowi, panu Zbigniewowi Florczakowi, panu Krzysztofowi Mieleszko, panu Mirosławowi Maszońskiemu, panu Mirosławowi Ejchartowi, pani Katarzynie Hass, panu Krzysztofowi Sobierajowi, panu Wiesławowi Bieńko, państwu Lucynie i Bogdanowi Łankowskim. Słowa uznania i podziękowania popłynęły także z ust zaproszonych gości, Starosty Sulęcińskiego, pana Patryka Lewickiego, który wręczył kwiaty pani dyrektor Grażynie Sobieraj, gratulując  prowadzenia szkoły na wysokim poziomie, najstarszemu absolwentowi szkoły panu Tadeuszowi Rzeszutkowi, najstarszemu nauczycielowi panu Ignacemu  Kuli, oraz najstarszemu pracownikowi szkoły pani Annie Pastusiak.
Miłym zaskoczeniem była niespodzianka dyrektora szkoły w postaci pamiątek, obecnie pracującym nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za owocną współpracę, za  wszystko to, co powstało i powstaje – za wspólne działania dla dobra ucznia / wychowanka / szkoły. Podziękowania otrzymali: Błońska Katarzyna, Butkiewicz Witold, Czarnecka Agnieszka, Czarnecki Jacek, Czerwińska Elżbieta, Ćwiklińska Marzena, Dąbrowska Izabela, Dębowska Barbara, Denuszek Dariusz, Gruca Zbigniew, Grzegorek Bogdan, Gwizdała Dorota, Gwóźdź Marcin, Hartman Mariusz, Hartman Monika, Ignatowicz Karolina, Ignatowicz Tomasz, Iwasieczko Sławomir, Jacniacki Krzysztof, Jadach Iwona, Jaworska Urszula, Jurkiewicz Sławomir, Kierzek Damian, Komlyev Włodzimierz, Kowalewska Anna, Kozioł Iwona, Kulej Krzysztof, Kulossa Mariusz, Łubniewski Paweł, Maciak Jolanta, Małecka Agnieszka, Mendyk Roman, Ozimek Jarosław, Pakulska Anita, Patelka Agata, Rajman Magdalena, Romanowska Irena, Rogowska Karina, Smolińska Barbara, Sobieraj Agnieszka, Staats Krzysztof, Tamulewicz Jadwiga, Tracz Anna, Tumiłowicz Piotr, Walkowski Marek, Wójtowicz Radosław, Zjawiński Mariusz, Żaroffe-Lech Lucyna, Sobieraj Anna, Żur Danuta, Pastusiak Anna, Sroka Barbara, Wojtasiak Alicja, Ćwikliński Janusz, Gaik Bernarda, Knieja Anna, Kubiak Kazimiera, Jurgiel Elżbieta, Taraszkiewicz Barbara, Bartyzel Andrzej, Pastusiak Marek, Kostrzewa Danuta, Moździeżewska Danuta, Jurczyk Joanna.
Obchody  70- lecia Powstania Szkoły  zostały również uczczone odsłonięciem i poświęceniem tablicy upamiętniającej to ważne wydarzenie. W szkolnej sali restauracyjnej,  gdzie odbył się poczęstunek, była okazja do wspólnych wspomnień szczególnie dla absolwentów, którzy po latach odwiedzili szkolne mury, by jeszcze raz w tym miejscu, wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.  Przyjazny, kolorowy, nowoczesny i otwarty  na wyzwania  ZSLiZ w Sulęcinie -  dziękujemy  Wszystkim za okazany związek uczuciowy ze szkołą.

Karina Rogowska

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016