Planowane staże/praktyki dla uczniów/uczestników w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim”
Planowane kursy, szkolenia, warsztaty, obozy naukowe, zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie
Sulęcińskim”