Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

 

Godziny pracy doradcy zawodowego
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w roku szkolnym 2017/2018
w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” współfinansowanego
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4  - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty zrealizowane poza formułą ZIT.

 

Imię i nazwisko Dni tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Sylwia Rakoczy 12.30-15.00 12.30-15.30 13.30-15.00 7.30-8.30 11.30-14.10


Zadania doradcy zawodowego:

  • stałe motywowanie uczniów do czynnego, efektywnego udziału w projekcie,
  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, ich predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów,
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/uczestników projektu na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • wdrażanie i realizacja planu wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie szkoły, podniesienie jakości świadczonych usług w tym zakresie,
  • rozwijanie mocnych stron uczniów/uczestników projektu i niwelowanie słabych,
  • gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat rynku pracy, instytucji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, z problemami emocjonalnymi.

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016