Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Wybór ścieżki edukacyjno – zawodowej, dla wielu ludzi wydaje się być działaniem trudnym. Wymaga od człowieka spojrzenia wgłąb siebie i określenia zainteresowań, umiejętności, czy też mocnych i słabych stron. Wiele osób się zniechęca, a tym samym podejmuje decyzje, np. związane z pracą, które nie spełniają ich oczekiwań i stają się przyczyną niezadowolenia. W sytuacjach, kiedy decyzja zaczyna przerastać, lub brak jest  motywacji do pracy nad samym sobą, warto sięgnąć po pomoc. Doradca zawodowy stwarza warunki i wykorzystuje takie narządza, które umożliwiają w sposób płynny otworzyć okno na świat zawodowy.
Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w sulęcinie korzystają z pomocy doradcy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Na stałe pracuje tu kilka osób, które zajmują się wsparciem, udzielaniem porad zawodowych. Wpływają pozytywnie na poziom motywacji do osiągnięć na polu osobistym i zawodowym. Taka możliwość korzystania z indywidualnych sesji w ramach projektu pozwala Młodym Ludziom dokonać kompleksowo analizy siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości.  Określenie planu działania „na przyszłość” wspomagane udziałem w kursach na platformie internetowej np. „Treningu kreatywności i innowacji”, „Umiejętnościach przedsiębiorcze”, „Treningu kompetencji interpersonalnych” oraz udziałem w szkoleniach i kursach specjalistycznych, pozwala zdobyć doświadczenie, które jest cennym nabytkiem i może być elementem decydującym przy przyjęciu do pracy.
W pracy doradcy zawodowego niezwykle ważną czynnością jest motywowanie ucznia do podejmowania działań, realizacji szkoleń czy kursów, by zauważył pozytywny efekt, jaki podkreślają osoby dorosłe, które już pracują.
W wywiadzie, który udzieliła jedna z uczennic, będąca obecnie na praktykach w ramach projektu, odniosła się pozytywnie do działań, jakie podejmowała w ostatnim półroczu, w ramach projektu. Był to udział w kursach internetowych, które uzupełniły jej wiedzę o np. elementy mające duże znaczenie przy rozmowie kwalifikacyjnej, co „z pewnością” – jak zaznaczyła, wykorzysta w przyszłości. Wskazała także na rolę doradcy zawodowego, do którego mogła zwrócić się z każdym pytaniem, a jego działania określiła jako pomocne. Praktyki – w jej ocenie są świetne, może doskonalić swoje umiejętności związane z gotowaniem. „Na żywo” uczestniczy w pracy zawodowej, zna już jej tempo, a to są istotne elementy składające się na realia pracy w zawodzie kucharza. Przytoczony przykład jest czynnikiem motywującym dla innych uczniów, którzy w niedalekiej przyszłości będą uczestniczyć w kolejnych etapach.

Grażyna Sobieraj
Katarzyna Cyranowska

Praktyki / staże w okresie wakacyjnym realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” pozwalają wniknąć w specyfikę funkcjonowania lokalnego rynku pracy, poznać tajniki wielu zakładów i wgłębić się w  obszary ich działania, a tym samym zbliżyć się do firmy otwierając własną przyszłość zawodową.

Grażyna Sobieraj

Są to niewymierne korzyści dla nas uczniów. Utrwalamy  dotychczas zdobytą  wiedzę i umiejętności, zdobywamy nowe doświadczenia, uczymy się dokładności wykonywania danej pracy, tworzymy dokumenty, realizujemy zadania zgodnie z wytycznymi. Cieszę się, że mam możliwość odbycia takiej formy kształcenia i dzięki niej doświadczyć jak to wygląda nie tylko w teorii, ale również w praktyce.

Kinga Kleńk

Carving to niezwykła sztuka rzeźbienia fantazyjnych wzorów w warzywach oraz owocach. To wykwintne rzemiosło znanej już od co najmniej kilkuset lat. Według najbardziej popularnej teorii wywodzi się on z Tajlandii i jest uznawany tam za dziedzictwo narodowe.  W 1364 roku podczas przygotowań do jednego z najważniejszych świąt - Loi Kratong, jedna ze służebnic, Nang Noppamart, chcąc uatrakcyjnić doznania wizualne swego władcy, Cesarza Phra Ruang'a, wzięła kwiat i na jego wzór wyrzeźbiła z owoców kolejne. Następnie wyrzeźbiła ptaka i stworzyła ze wszystkich elementów swoistą kompozycję. Gdy Cesarz ujrzał dzieło swej poddanej, stwierdził iż należy przekazać umiejętności innym, aby rozpropagować carving. Na początku XXI  stał się on popularny także w innych częściach świata, w tym w Europie. Dziś jest także dyscypliną na kulinarnych Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Coraz częściej możemy spotkać carving w hotelach, na statkach, w restauracjach. Codziennie ogromna liczba osób odkrywa z niedowierzaniem i zdziwieniem piękno niezwykle precyzyjnych dekoracji stworzonych rękoma  artystów sztuki kulinarnej. Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, uczestnicy projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim mieli możliwość poznania tajników tej niezwykłej sztuki. Podzielili się wytworami wyobraźni, własna twórczą pomysłowością. A jak je podsumowali?

„Zajęcia z carvingu przyczyniły się do rozwoju moich umiejętności. Uważam je za profesjonalnie przygotowane i  ciekawe. Chciałbym jeszcze  uczestniczyć w podobnych szkoleniach. Pasjonuje mnie kuchnia, a udział w projekcie daje mi duże możliwości rozwoju".

Miłosz Olechnowicz klasa II T żug

"Poprzez udział w zajęciach projektu mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań, kształcenia się w tym, co lubię najbardziej. Jestem pewna, że w przyszłości zdobyta przeze mnie wiedza zaprocentuje pozytywnie. Jestem za tym, by uczniowie mogli uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez  profesjonalistów, co  da nam   dobry start w dorosłe życie".

Aleksandra Kubiś II Tżug

 

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT uczniowie  Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  w czasie przerwy wakacyjnej odbędą praktyki i staże w sieci  lokalnych pracodawców.
W pierwszej kolejności przy wyborze miejsca premiowane były branże strategiczne dla   naszego regionu, m.in.: gastronomiczna, hotelarska, logistyczna, mechaniczna, usługowo-gospodarcza. Takiej formie edukacyjnej realizowanej w dni wolne od nauki przyświeca główny cel, którym jest nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w środowisku pracy, zwiększającego szanse na uzyskanie zatrudnienie przez potencjalnego pracownika. Każdy uczestnik nie tylko zdobędzie nowe ,cenne doświadczenia, ale również otrzyma miesięczne stypendium w wysokości 1500 zł. Gwarancją wysokiej jakości praktyk i staży będzie stały monitoring, ewaluacja, kontrola potencjału przedsiębiorcy, a na zakończenie zostanie wyposażony w portfolio, określające zdobyte umiejętności oraz rekomendacje, co do dalszej ścieżki kształcenia. Młodzi uczestnicy podkreślają, że to ważny atut na rynku pracy i z uśmiechem dziękują za kompleksowe wsparcie pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania danego pracodawcy.

Grażyna Sobieraj

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016