Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Podczas tegorocznych wakacji uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbywali praktyki/staże w sieci przedsiębiorców w środowisku lokalnym. Ta forma wsparcia została szczególnie wysoko oceniona przez młodych ludzi wchodzących dopiero na ścieżkę zawodową, zwiększyła ich szansę na otrzymanie stałego zatrudnienia.
 Zdaniem uczestników projektu cel został osiągnięty, gdyż nabyli, jako przyszli pracownicy nowe, cenne doświadczenia pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania danego pracodawcy. Z bagażem nowych umiejętności i z  uśmiechem na twarzy podzielili się wrażeniami uczniowie IV klasy technikum kształcący się w zawodzie technik logistyk.

„Swoje praktyki odbywałam w bardzo dużej firmie. Przez miesiąc pracy, nauczyłam się, że ciężka praca popłaca i przynosi oczekiwane efekty. Poznałam tajniki zawodu logistyka, nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Nauczyłam się tam solidności, sumienności oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania. Odbywany staż przyda mi się w mojej przyszłej karierze zawodowej. Gdy pojawiłam się w firmie zostałam ciepło przyjęta, atmosfera panująca tam podczas pracy była rewelacyjna. Pracownicy serdeczni i zawsze mi pomagali, gdy tego potrzebowałam. Podsumowując odbyte doświadczenie w tej firmie z miłą chęcią stwierdzam, że mogłabym tam wrócić jeszcze raz.”

Kinga Kleńk

 „Na praktykach bardzo mi się podobało, bo mogłem nauczyć się wielu rzeczy między innymi jak korzystać z systemu GPS, jak odczytywać tarczki tachograficzne lub karty kierowcy i jeszcze wiele więcej, o których nie miałem pojęcia. Szef był bardzo w porządku wobec mnie.”

Dawid Wit

„Odbyty staż nauczył mnie pracy w grupie, atmosfera była bardzo miła, dzięki czemu łatwo się dogadywaliśmy. Poznałem wiele aspektów zawodowych w dużej i dobrze prosperującej firmie logistycznej.”

Adrian Tokarew

„Praktyki spełniły moje oczekiwania. Nauczyłem się być bardziej cierpliwy. Nabyłem umiejętności potrzebne do wykonywania w moim przyszłym zawodzie. Jestem teraz bardziej systematyczny i przykładam się mocniej do powierzonych mi obowiązków. Praktyki pomogły mi poznać jak wygląda praca w dużej firmie.”

Mateusz Kaczmarek

„Jestem zadowolona z odbytych praktyk. Staż pokazał mi przyszłą pracę i możliwości rozwoju. Dzięki tej praktyce zdobyłam duże doświadczenie, nauczyłam się pracy w zespole oraz wiem, że ciężka praca przynosi duże efekty. Jako logistyk mogłam zobaczyć jakie czynności wykonuje się. Teraz to pokrywa się z teorią, którą nauczyłam się w szkole. Dzięki temu nabyłam nowe umiejętności takie jak: cierpliwość, sumienność, obowiązkowość i odpowiedzialność za powierzone mi zadania.”

Klaudia Preuss

Było warto! Oprócz nowych, cennych doświadczeń po odbyciu praktyki / stażu uczeń wyposażony został w portfolio określające zdobyte umiejętności oraz rekomendacje co do dalszej ścieżki kształcenia oraz indywidualne kody dostępu do platformy, na której będzie miał dostęp do filmów instruktażowych, materiałów, testów i ćwiczeń z zakresu kreowania wizerunku ucznia na rynku pracy i etyki pracy. Gratulujemy osiągnięć.

Grażyna Sobieraj, Magdalena Cieplak

 

Wakacje się skończyły i czas wracać do szkoły. Pojawiamy się w murach szkoły w dniu inauguracji, a tu takie zaskoczenie. To co ujrzeliśmy przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Jako pomoc dydaktyczną  do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk otrzymaliśmy nowe samochody - dwa bliźniacze, pięciodrzwiowe, super autka KIA RIO o pojemności silnika 1248 cm³, mocy 84 KM, z silnikiem benzynowym do praktycznego kształcenia  oraz 9-osobowy samochód Ford Transit, o pojemności 2000 cm³.

Nowoczesne pojazdy to wynik realizacji w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie   projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Obecnie jesteśmy uczniami III klasy Technikum i w tym roku szkolnym przystępujemy do pierwszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli realizować zadania egzaminacyjne właśnie na nowoczesnych pojazdach, z nowoczesną technologią    i współczesną konstrukcją.

Zmiany zachodzące we współczesnej motoryzacji wyznaczają trendy współczesnego, nowoczesnego kształcenia, a tym samym wiążą się z potrzebą poznawania innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Na lekcjach teoretycznych poznajemy budowę pojazdu samochodowego, technologię napraw i diagnostykę, a dzięki tak współczesnym pojazdom będziemy mogli, z wykorzystaniem nowoczesnej bazy, w rzeczywistych warunkach realizować program praktycznego kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych.

Przyszli  logistycy także muszą podążać za na zmieniającym się światem, spełniając oczekiwania i wymagania rynku. W ten trend doskonale wpisuje się zakup nowego Forda Transita. Podczas zajęć z logistyki umożliwi to nam opanowanie umiejętności i zagadnień  związanych z zarządzaniem środkami technicznymi, magazynowaniem, transportem towarów oraz  eksploatacją pojazdów.

Dzięki takim niespodziankom, po ukończeniu wybranej przez nas szkoły z pewnością staniemy się specjalistami z dziedziny naprawy   i eksploatacji pojazdów samochodowych,  diagnostyki samochodowej i szeroko rozumianej logistyki.  Jak wskazują statystyki,  zapotrzebowanie na techników i mechaników pojazdów samochodowych oraz techników logistyków jest coraz większe i nadal wzrasta, a my dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony w szkole był wykorzystany jak najlepiej i przyniósł zamierzony cel, jakim jest zdobycie zawodu i „wkroczenie” na rynek pracy. Pięknie dziękujemy za tak wspaniałe warunki do nauki.

Janusz Radecki
Adam Nazwalski
ucz.kl II TMPS
Marek Saja
ucz. kl II Tlog

 

Wybór ścieżki edukacyjno – zawodowej, dla wielu ludzi wydaje się być działaniem trudnym. Wymaga od człowieka spojrzenia wgłąb siebie i określenia zainteresowań, umiejętności, czy też mocnych i słabych stron. Wiele osób się zniechęca, a tym samym podejmuje decyzje, np. związane z pracą, które nie spełniają ich oczekiwań i stają się przyczyną niezadowolenia. W sytuacjach, kiedy decyzja zaczyna przerastać, lub brak jest  motywacji do pracy nad samym sobą, warto sięgnąć po pomoc. Doradca zawodowy stwarza warunki i wykorzystuje takie narządza, które umożliwiają w sposób płynny otworzyć okno na świat zawodowy.
Uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w sulęcinie korzystają z pomocy doradcy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Na stałe pracuje tu kilka osób, które zajmują się wsparciem, udzielaniem porad zawodowych. Wpływają pozytywnie na poziom motywacji do osiągnięć na polu osobistym i zawodowym. Taka możliwość korzystania z indywidualnych sesji w ramach projektu pozwala Młodym Ludziom dokonać kompleksowo analizy siebie, wzmacniając poczucie własnej wartości.  Określenie planu działania „na przyszłość” wspomagane udziałem w kursach na platformie internetowej np. „Treningu kreatywności i innowacji”, „Umiejętnościach przedsiębiorcze”, „Treningu kompetencji interpersonalnych” oraz udziałem w szkoleniach i kursach specjalistycznych, pozwala zdobyć doświadczenie, które jest cennym nabytkiem i może być elementem decydującym przy przyjęciu do pracy.
W pracy doradcy zawodowego niezwykle ważną czynnością jest motywowanie ucznia do podejmowania działań, realizacji szkoleń czy kursów, by zauważył pozytywny efekt, jaki podkreślają osoby dorosłe, które już pracują.
W wywiadzie, który udzieliła jedna z uczennic, będąca obecnie na praktykach w ramach projektu, odniosła się pozytywnie do działań, jakie podejmowała w ostatnim półroczu, w ramach projektu. Był to udział w kursach internetowych, które uzupełniły jej wiedzę o np. elementy mające duże znaczenie przy rozmowie kwalifikacyjnej, co „z pewnością” – jak zaznaczyła, wykorzysta w przyszłości. Wskazała także na rolę doradcy zawodowego, do którego mogła zwrócić się z każdym pytaniem, a jego działania określiła jako pomocne. Praktyki – w jej ocenie są świetne, może doskonalić swoje umiejętności związane z gotowaniem. „Na żywo” uczestniczy w pracy zawodowej, zna już jej tempo, a to są istotne elementy składające się na realia pracy w zawodzie kucharza. Przytoczony przykład jest czynnikiem motywującym dla innych uczniów, którzy w niedalekiej przyszłości będą uczestniczyć w kolejnych etapach.

Grażyna Sobieraj
Katarzyna Cyranowska

Praktyki / staże w okresie wakacyjnym realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” pozwalają wniknąć w specyfikę funkcjonowania lokalnego rynku pracy, poznać tajniki wielu zakładów i wgłębić się w  obszary ich działania, a tym samym zbliżyć się do firmy otwierając własną przyszłość zawodową.

Grażyna Sobieraj

Są to niewymierne korzyści dla nas uczniów. Utrwalamy  dotychczas zdobytą  wiedzę i umiejętności, zdobywamy nowe doświadczenia, uczymy się dokładności wykonywania danej pracy, tworzymy dokumenty, realizujemy zadania zgodnie z wytycznymi. Cieszę się, że mam możliwość odbycia takiej formy kształcenia i dzięki niej doświadczyć jak to wygląda nie tylko w teorii, ale również w praktyce.

Kinga Kleńk

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016