Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Po wakacjach nowa wiedza i doświadczenie !

W miesiącach lipcu i sierpniu 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w praktykach i stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Nowe umiejętności oraz doświadczenie zaprocentują w przyszłości podczas pracy zawodowej. Po wakacjach w szkole przeprowadzono badania dotyczące zadowolenia z praktyk i staży. Ciekawa i angażująca praca, sposób przekazania wiedzy oraz, co niemniej ważne, przyjazna atmosfera i komfortowe warunki zapewniły pełne zadowolenie praktykantów. Z badań wynika również, że uczestnicy nie zmieniliby nic jeśli chodzi o część merytoryczną praktyk, a jedynie dodaliby więcej godzin.
Niezależnie od tego na jakim etapie edukacji się jest, należy swój czas wykorzystać w najbardziej efektywny sposób. Każdy kontakt z pracodawcą dostarcza nowych umiejętności i cennych kontaktów zawodowych na przyszłość oraz uczy obycia w miejscu pracy. Wysiłek poczyniony już dziś zaprocentuje po stokroć tuż po zakończeniu edukacji. Większy zakres doświadczenia sprawi, że absolwent już na starcie będzie znajdować się poziom wyżej, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Warto o nie zadbać już teraz, o czym przekonali się nasi uczniowie.

Sylwia Rakoczy

 

 

W miesiącu czerwcu oraz lipcu bieżącego roku wielu uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przystąpi do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  Uczniowie przystępujący do egzaminów w zawodzie technik logistyk, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w projekcie  pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” uczestniczyli w 45 godzinnych zajęciach dla uczniów, przygotowujących do egzaminu w zawodzie: technik logistyk.

Zajęcia umożliwiły uczniom, przy wykorzystaniu zakupionych w ramach projektu materiałów, w lepszym stopniu przygotować się do zbliżającego się wyzwania. Uczestnicy z zadowoleniem przyjęli możliwość uczestnictwa w zajęciach i jak sami podkreślali praca w niewielkiej, 5 osobowej grupie pozwoliła im lepiej opanować wymagany  materiał i z większą pewnością siebie oczekiwać na zbliżające się egzaminy.

Krzysztof Jacniacki

 

 

W miesiącu kwietniu i maju 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w zajęciach dodatkowych w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk. Zajęcia organizowane były w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.
Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia praktycznych i teoretycznych treści kształcenia, obowiązujących na egzaminie zawodowym w zawodzie technik informatyk. W trakcie zajęć uczniowie rozwiązywali testy teoretyczne, jak również nabywali praktykę w zakresie naprawy oraz modernizacji sprzętu komputerowego, rozwiązując zadania praktyczne polegające na montażu i demontażu podzespołów komputera osobistego, jak również przygotowywaniu kosztorysów sprzętu na potrzeby modernizacji tych jednostek.
Ponadto uczniowie w trakcie zadań praktycznych utrwalali procedury instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych według określonych wymogów.
Charakter zajęć miał na celu przygotowanie uczestników projektu do egzaminu zawodowego w zawodzie technik informatyk, jak również przybliżyć im oczekiwania jakie będzie przed nimi stawiał przyszły pracodawca.

Mariusz Zjawiński

 

Ruszyła kolejna edycja Indywidualnego Planu Działania, w którym uczestniczą uczniowie/uczestnicy projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Dokonywanie oceny własnego ja, swoich możliwości, predyspozycji i umiejętności to podstawa obrania właściwej ścieżki rozwoju zawodowego.
Badanie słabych i mocnych stron w zakresie preferencji  zawodowych, kontaktów  interpersonalnych, radzenia sobie w  sytuacjach nietypowych daje możliwość wyznaczenia konieczność podjęcia określonych działań, celem osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych zmierzających do opanowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu, planowania przyszłej kariery, jak też zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia spośród tak różnorodnej dostępnej gamy.

Grażyna Sobieraj
Dyrektor Szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016