Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Gościmy teraz

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

143019
DzisiajDzisiaj171
WczorajWczoraj414
W tym tygodniuW tym tygodniu2269
W tym miesiącuW tym miesiącu6825
OgółemOgółem143019

Indywidualny Plan Działania to badania w których uczestniczą uczniowie/uczestnicy projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Rozpoznawanie i dokonanie oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych nie tylko umożliwiają poznanie samego siebie, swoich  kompetencji edukacyjnych, ale są drogowskazem wyznaczającym indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji do wykonywania określonego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz  zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia, czy w kursach, w szkoleniach,  w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, czy też  stażach i  praktykach zawodowych u danego pracodawcy.
Każdy uczestnik  otrzymuje  indywidualny kod dostępu do baterii testów w celu zbadania  kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, preferencji  zawodowych, które rozwiązuje i wypełnia  w  towarzystwie  konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING, uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoli  wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia, do właściwego wsparcia.
A co na to sami uczniowie?
Karolina Madaj i Agata Szymańska - uczennice technikum przyznały, że badanie było bardzo ciekawe, mimo że pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych  sytuacji życiowych. Teraz z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

 

Dyrektor szkoły
Grażyna Sobieraj

Planowane staże/praktyki dla uczniów/uczestników w ramach projektu „Modernizacja
kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim”
Planowane kursy, szkolenia, warsztaty, obozy naukowe, zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie
Sulęcińskim”

 

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie informuje, że w szkole rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od stycznia 2017r. do czerwca 2022r.
Wartość projektu - 5 212 166, 17 zł.
Dofinansowanie ze środków unijnych – 4 860 866,17 zł.

Partnerem projektu jest Konsorcjum – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp., Profi Biznes Group Sylwia Majewska.
Celem głównym projektu jest modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie sulęcińskim, a celem szczegółowym zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Czeka uczniów, nauczycieli, pracodawców wiele ciekawych, atrakcyjnych form  nauki i pracy, mających na celu przygotowanie na wysokim poziomie przyszłego potencjalnego pracownika. Szereg dodatkowych nowatorskich, innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu ukierunkowanych jest na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności uczniów poprzez praktyczną i nowoczesną edukację zawodu oraz podniesienie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego przy ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy. W ramach tego unijnego wsparcia także zaplecze techniczne szkoły (pracownie diagnostyki samochodowej, gastronomii, ekonomii, logistyki i spedycji, techniki biurowej, technologii, towaroznawstwa i środków transportu oraz  pracownie komputerowe) zostanie doposażone w nowoczesne maszyny, sprzęt, urządzenia pomoce i środki audiowizualne i multimedialne.

Przewidywane działania.

  1. Wsparcie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego (kursy, szkolenia, studia podyplomowe).
  2. Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych (kursy, szkolenia, obozy naukowe, zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów).
  3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów ukierunkowane na rozwijanie postaw innowacyjnych i kreatywnych.
  4. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo CKZiU.
  5. Praktyki staże dla uczniów realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów, nauczycieli, pracodawców do współpracy.

Dyrektor Szkoły
Grażyna Sobieraj

Wyłaniamy uczestników projektu

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wielkie poruszenie za sprawą rekrutacji do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Szeroka kampania informacyjno – promocyjna (komunikaty dyrektora szkoły, zapowiedzi w audycji „Echo Szkoły” przez radiowęzeł, zebrania z rodzicami, ogłoszenia na tablicy informacyjnej, strona internetowa szkoły, rozmowy indywidualne, konsultacje) przyniosła zaskakujące efekty.
Już na wstępie nie spodziewaliśmy się tak wielu chętnych uczestników wśród uczniów i nauczycieli, pomimo, że rekrutacja będzie odbywała się przez cały okres realizacji projektu (do 2020r.), czyli do momentu realizacji ostatniego zadania. Dokumenty rekrutacyjne/formularze zgłoszeniowe na różne formy aktywności, m.in.: na  kursy/szkolenia są dostępne na stronie internetowej szkoły, czy partnera projektu, w sekretariacie szkoły.

Pamiętajcie!

Projekt skierowany jest zarówno do nauczycieli kształcenia zawodowego, jak i do uczniów klas zawodowych i technikalnych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, czyli do uczniów kształcących się  w zawodach takich jak: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik mechatronik, monter mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz oraz dla uczniów branży usługowo- gospodarczej.
Zwrócony jest do przedstawicieli obu płci, pozbawiony stereotypowych przekazów, wykluczający portretowanie kobiet i mężczyzn, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do terminów i godzin odpowiadającym uczniom i nauczycielom.

Kryteria fakultatywne dostępu:

  1. Udział osób płci żeńskiej – 5pkt.
  2. Zamieszkiwanie terenów wiejskich – 3pkt.
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności – 5 pkt.

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016