Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Indywidualny Plan Działania to badania w których uczestniczą uczniowie/uczestnicy projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Rozpoznawanie i dokonanie oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych nie tylko umożliwiają poznanie samego siebie, swoich  kompetencji edukacyjnych, ale są drogowskazem wyznaczającym indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji do wykonywania określonego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz  zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia, czy w kursach, w szkoleniach,  w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, czy też  stażach i  praktykach zawodowych u danego pracodawcy.
Każdy uczestnik  otrzymuje  indywidualny kod dostępu do baterii testów w celu zbadania  kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, preferencji  zawodowych, które rozwiązuje i wypełnia  w  towarzystwie  konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING, uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoli  wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia, do właściwego wsparcia.
A co na to sami uczniowie?
Karolina Madaj i Agata Szymańska - uczennice technikum przyznały, że badanie było bardzo ciekawe, mimo że pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych  sytuacji życiowych. Teraz z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

 

Dyrektor szkoły
Grażyna Sobieraj

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016