Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

 

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie organizowane są zajęcia pozalekcyjne blacharskie, pojazdów pneumatycznych. dla uczniów z klasy II Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.

Na zajęciach uczniowie przygotowują pojazdy do naprawy nadwozia z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych i naprawczych, dokonują operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blach oraz konserwacji antykorozyjnej nadwozia.

Każdy z nich wie, że przyszły pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Uczą się czytać rysunki techniczne i wykonywać szkice prostszych części. Poznają tajniki umiejętnego dobierania blach, oczyszczania ich a następnie trasowania elementów według dostępnych szkiców i wzorników.

Uczestnicy zajęć bez trudu potrafią oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystują narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Za ich pomocą przygotowują samochód do naprawy. Czynności, które wykonują to przede wszystkim przycinanie, kształtowanie, łączenie i montowanie elementów z blachy. Muszą też radzić sobie z tymi częściami, które zrobione są również z tworzyw sztucznych.

Mariusz Kulossa

 

 

Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodach  technik hotelarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, wzięła udział w obozie naukowym, który odbył się w Poznaniu w dniach 26-28.09.2018r,  zorganizowanym  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Trasą Poznańskich hoteli i restauracji podążali uczestnicy 12 godzinnego kursu, podczas którego mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy i  umiejętności z zakresu pozyskiwania i utrzymania gościa hotelowego, zarządzania recepcją oraz zachowania  profesjonalnego personelu zakładu gastronomicznego. W znanej  poznańskiej restauracji „Bamberka” uczniowie obejrzeli karty menu, gdzie tradycyjne potrawy występują w połączeniu z niecodziennymi, niespotykanymi dodatkami. Menadżer oraz szef kuchni  opowiadali jak budować i rozwijać swój warsztat pracy. W  hotelu  IBB Andresia**** zobaczyli  z bliska na czym polega praca w różnych częściach obiektu,  jakie standardy obowiązują w hotelach, jakie są tajniki profesjonalnej obsługi klienta, nie tylko w recepcji, ale również w restauracji, w spa i w innych miejscach  hotelu. Pracownicy radzili uczniom, aby zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne, bo ich zdaniem jest to  najlepsza forma nauki, która na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Uczestnicy podsumowując udział w projekcie zgodnie przyznali, że było to  niezapomniane przeżycie, które daje motywacje do dalszej pracy, rozwijania umiejętności i pasji w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Beata Janicka
nauczyciel

 

 

Godziny pracy doradcy zawodowego
w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w roku szkolnym 2017/2018
w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” współfinansowanego
 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,
Oś priorytetowa 8 – Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.4  - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty zrealizowane poza formułą ZIT.

 

Imię i nazwisko Dni tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Sylwia Rakoczy 12.30-15.00 12.30-15.30 13.30-15.00 7.30-8.30 11.30-14.10


Zadania doradcy zawodowego:

  • stałe motywowanie uczniów do czynnego, efektywnego udziału w projekcie,
  • indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, ich predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów,
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów/uczestników projektu na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • wdrażanie i realizacja planu wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego na poziomie szkoły, podniesienie jakości świadczonych usług w tym zakresie,
  • rozwijanie mocnych stron uczniów/uczestników projektu i niwelowanie słabych,
  • gromadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat rynku pracy, instytucji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, z problemami emocjonalnymi.

Po wakacjach nowa wiedza i doświadczenie !

W miesiącach lipcu i sierpniu 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w praktykach i stażach zawodowych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Nowe umiejętności oraz doświadczenie zaprocentują w przyszłości podczas pracy zawodowej. Po wakacjach w szkole przeprowadzono badania dotyczące zadowolenia z praktyk i staży. Ciekawa i angażująca praca, sposób przekazania wiedzy oraz, co niemniej ważne, przyjazna atmosfera i komfortowe warunki zapewniły pełne zadowolenie praktykantów. Z badań wynika również, że uczestnicy nie zmieniliby nic jeśli chodzi o część merytoryczną praktyk, a jedynie dodaliby więcej godzin.
Niezależnie od tego na jakim etapie edukacji się jest, należy swój czas wykorzystać w najbardziej efektywny sposób. Każdy kontakt z pracodawcą dostarcza nowych umiejętności i cennych kontaktów zawodowych na przyszłość oraz uczy obycia w miejscu pracy. Wysiłek poczyniony już dziś zaprocentuje po stokroć tuż po zakończeniu edukacji. Większy zakres doświadczenia sprawi, że absolwent już na starcie będzie znajdować się poziom wyżej, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Warto o nie zadbać już teraz, o czym przekonali się nasi uczniowie.

Sylwia Rakoczy

 

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016