Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

30 listopada 2015 r. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie przystąpił do VI edycji konkursu „Projekt z klasą” zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Era.
Projekt pozwalał rozwijać współpracę, decyzyjność, dyscyplinę, samodzielność, planowanie, tak cenne umiejętności w dobie XXI wieku.
Uczniowie, nauczyciele matematyki, fizyki, geografii, chemii i przedmiotów zawodowych opracowali projekt innowacyjny „Przez pryzmat matematyki”. Zastosowanie matematyki w życiu codziennym, kształtowanie umiejętności docierania do różnych źródeł informacji, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, wykształcanie u uczniów obowiązkowości, systematyczności, kreatywności i terminowości to hasła przewodnie projektu.
Tradycyjny i elektroniczny zbiór zadań z rozwiązaniami przygotowującymi do matury, uzmysławiającymi wagę matematyki na dalszym etapie kształcenia oraz w dorosłym życiu stanowić będzie cenną skarbnicę wiedzy logicznego myślenia.
W wyniku prac komisji konkursowej Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie znalazł się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i został uhonorowany tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”.

Agnieszka Małecka

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016