Plan pracy
na rok szkolny 2016/2017

  1. Popularyzacja idei Honorowego Krwiodawstwa.
  2. Czynny udział członków Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w akcji oddawania  krwi.
  3. Nabór członków do Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.
  4. Zgłoszenie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie do ogólnopolskiego konkursu „Młoda krew ratuje życie” – listopad 2016 r.
  5. Organizowanie akcji poboru krwi – wrzesień, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec.
  6. Zebranie wyborcze Szkolnego Klubu PCK i HDK (wybór nowego zarządu) – maj 2017 rok.
  7. Bieżąca aktualizacja gazetki szkolnej.
  8. Prowadzenia pogadanek, prelekcji, odczytów, akcji w środowisku szkolnym i poza szkolnym zachęcających do czynnego udziału w klubie.
  9. Przekazanie wyników konkursu „Młoda krew ratuje życie” do Zarządu Rejonowego - czerwiec 2017 rok.
  10. Rozstrzygnięcie konkursu - wrzesień 2017 roku.

Anna Sobieraj
Damian Kierzek