Imię i nazwisko PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Krzysztof Jacniacki

8:00 – 9:30
11:30 – 12:20
13:10 – 15:10

8:00 - 12:20

14:00 - 15:00

8:45 – 09:35
11:30 – 12:20

8:00 – 08:50
9:40 – 10:40
14:00 – 15:00
Magdalena Cieplak 11:00 - 13:00 8:00 - 12:00 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00 11:00 - 14:00

<< zobacz czas pracy doradcy zawodowego w projekcie >>

 

Zadania doradców zawodowych:

  • kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno- zawodowego,
  • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
  • udzielanie indywidualnych porad uczniom oraz rodzicom,
  • prowadzenie zajęć  grupowych, przygotowujących uczniów  do świadomego planowania ścieżki kariery oraz podjęcia pracy zawodowej,
  • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.