W dniu 19 października 2017 roku przybył do nas przedstawiciel, który reprezentował Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie. Jest to jeden z dziewięciu oddziałów w Polsce. Oddziały te znajdują się między innymi w Toruniu, Poznaniu, Chorzowie, Gdańsku i  Wrocławiu. Dzięki tak dużej ilości jak i różnorodnym ich rozmieszczeniu swoją naukę można kontynuować w innym mieście posiadając paszport WSB, który zapewnia uczelnia. Reprezentant uczelni opowiedział nam o realizacji celu. Przedstawił myślenie projektowe, w którym wyszczególnił konkret w zasięgu ręki – cel w biznesie działający na zasadzie reguły „ SMART czyli sprecyzowany, mierzalny, ambitny, realny oraz terminowy”.
Dowiedzieliśmy się również co wchodzi w skład rozwiązań w innowacjach. Są to m. in. : potrzeby
i atrakcyjność z punktu widzenia człowieka, możliwości technologiczne oraz uzasadnione przedsięwzięcia. To jedna z najważniejszych wniosków z tego spotkania. Zaprezentowane zostały również możliwości jakie daje Wyższa Szkoła Bankowa. Przedstawił pokrótce program nauczania oraz kierunki, które możemy wybrać idąc na uczelnię, by móc zapewnić sobie lepszą przyszłość. Opowiedział również o finansowych pomocach, które zapewnia WSB dla studentów oraz
o atrakcyjnym doborze zajęć, byśmy mogli pogodzić życie prywatne z zawodowym. Było to bardzo interesujące i miłe spotkanie, które zakończyło wręczeniem drobnych upominków dla   najbardziej aktywnych uczniów.

Kinga Kleńk
Sandra Iwaniak
uczennice ZSLiZ  w Sulęcinie