"Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu
nic zapału do ksiąg nie ostudzi."

Jan Kasprowicz

 

Biblioteka szkolna dysponuje ponad 6 tysiącami woluminów. W swoich zbiorach posiada  m.in. lektury, opracowania, monografie, beletrystykę, wydawnictwa naukowe, słowniki, podręczniki, wydawnictwa multimedialne i inne pomoce edukacyjno - informacyjne, z których mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz rodzice. W centrum czytelniczo - medialnym do dyspozycji uczniów, pracowników szkoły i rodziców są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, czasopisma i podręczny księgozbiór. Biblioteka organizuje szereg różnorodnych działań promujących czytelnictwo, rozwijających zainteresowania i pasje, propagujących wrażliwość kulturową i społeczną.