Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

01. 12. 2016 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie zorganizowaliśmy Dzień z Książką. Była to okazja do podsumowania projektu „Książki do biblioteki szkolnej” realizowanego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa  - priorytet III. Z pozyskanych środków  biblioteka szkolna wzbogaciła się o 842 nowe pozycje. Zrealizowano także szereg działań mających na celu promocję czytelnictwa wśród młodzieży, takich jak: projekt edukacyjny pt. „Czytam, więc jestem”, którego efektem są piękne plakaty traktujące o wartości czytania, konkursy: plastyczny - na okładkę powieści Henryka Sienkiewicza i literacki -„Misja – książka” oraz ranking na najpoczytniejszą książkę miesiąca.
Formułą Dnia z Książką były warsztaty podczas których, pamiętając, że patronem roku 2016 jest Henryk Sienkiewicz, czytaliśmy fragment z powieści „Ogniem i mieczem”. Poza tym podjęliśmy dyskusję „Czytać czy oglądać - oto jest pytanie?”. O swoich fascynacjach literackich opowiadały pani Iwona Kozioł i pani Danuta Żur, a także autorki własnej książki, Natasza Kiewro i Weronika Schmidt. Wystawa nowo zakupionych książek wzbudziła zainteresowanie, uczniowie chętnie je oglądali i wypożyczali. A do skorzystania z oferty sulęciński bibliotek zachęcały zaproszone tego dnia pani Anna Kicińska z Biblioteki Pedagogicznej, pani Ewa Stasiłowicz i Agata Zabłocka z Biblioteki Publicznej.
Mimo tego, że projekt nadal trwa i planowane są kolejne działania, już teraz można stwierdzić, że młodzież czyta i rozwija czytelnicze zainteresowania. Okazuje się, że czytanie uzależnia, o czym przekonują  się uczniowie coraz częściej odwiedzający szkolną bibliotekę.

Karina Rogowska
Katarzyna Błońska

16 listopada 2016r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w podsumowaniu konkursu pt. „Moja ilustracja do książki Henryka Sienkiewicza”, organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sulęcinie. Celem konkursu było przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza, uczczenie 170-tej rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci pisarza, a także rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i plastycznych wśród młodzieży.
Laureatką na szczeblu powiatowym, zajmując pierwsze miejsce została uczennica naszej szkoły Daria Nowak z klasy I LOwpp, natomiast wyróżnienie trafiło do Adriana Sobieraja, ucznia tejże klasy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy inagrody. Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Kacper Zarychta
ucz. Kl IV mt/ps

9 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja projektu  MEN ,,Książki do biblioteki szkolne w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet III". Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Na spotkaniu przedstawiono harmonogram działań związanych z realizacja projektu, które obok współpracy  z uczniami, nauczycielami, rodzicami obejmują także  lokalne biblioteki. Zaproszeni Goście, pani Ewa Stasiłowicz z Biblioteki Publicznej w Sulęcinie oraz pani Anna Kicińska z Biblioteki Pedagogicznej opowiedziały o działalności sulęcińskich bibliotek. O przeobrażeniach, jakie dokonują się w naszej szkolnej bibliotece oraz znaczeniu czytelnictwa w życiu młodych ludzi mówiły: dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, oraz nauczyciele, pani Karina Rogowska i pani Katarzyna Błońska. Prezentacja multimedialna pokazała uczniom zakres przedsięwzięć, które stoją przed nimi, w tym m.in.: projekt edukacyjny, konkursy, debaty, wystawy, akcje promocyjne itp.
Jak powiedziała Wisława Szymborska Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Uwierzmy na słowo słynnej noblistce i czytajmy, czytajmy, czytajmy.

Karina Rogowska

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016