Co łączy Josepha Conrada, pokolenie Kolumbów i Żołnierzy Wyklętych? Mogli się o tym przekonać uczestnicy literackiego spotkania, które odbyło się 16 marca 2017 roku o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie.
Z inicjatywy pani Elżbiety Czerwińskiej, pani Katarzyny Błońskiej i pani Kariny Rogowskiej przygotowana została inna niż konwencjonalna lekcja języka polskiego i historii, a jednocześnie wieczornica – słuchaliśmy interpretacji tekstów K.K. Baczyńskiego, jak również lekcja z wychowania do wartości – mówiliśmy o etyce conradowskiej, normach i zasadach godnego postępowania człowieka w życiu. Przy okazji oficjalnie zainaugurowaliśmy obchody jednego z patronów roku 2017 – Josepha Conrada.
Podjęte do wspólnej dyskusji tematy, odnoszące się m.in. do kondycji współczesnego pokolenia młodych Polaków, znaczenia patriotyzmu w życiu codziennym  oraz uniwersalnych marzeń, pragnień, a także dylematów moralnych nastolatków, były okazją do ważnych rozmów. Choć samo spotkanie siłą rzeczy odnosiło się do problemów niełatwych jak na dość późną porę, to nastrojowa oprawa audiowizualna i przygotowany przez panią Karolinę Ignatowicz wystój świetlicy szkolnej, wprowadziły wszystkich w niezwykły klimat.
To, że na jednym takim spotkaniu z pewnością się nie skończy, a sama forma takich nowatorskich przedsięwzięć wpisze się w kalendarz szkolnych imprez, świadczyły opinie uczniów – sami sugerowali tematy i zagadnienia dla tych następnych. a więc zapraszamy niebawem. Edukacja w takiej formie, dlaczego nie!

Katarzyna Błońska