01. 12. 2016 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie zorganizowaliśmy Dzień z Książką. Była to okazja do podsumowania projektu „Książki do biblioteki szkolnej” realizowanego w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa  - priorytet III. Z pozyskanych środków  biblioteka szkolna wzbogaciła się o 842 nowe pozycje. Zrealizowano także szereg działań mających na celu promocję czytelnictwa wśród młodzieży, takich jak: projekt edukacyjny pt. „Czytam, więc jestem”, którego efektem są piękne plakaty traktujące o wartości czytania, konkursy: plastyczny - na okładkę powieści Henryka Sienkiewicza i literacki -„Misja – książka” oraz ranking na najpoczytniejszą książkę miesiąca.
Formułą Dnia z Książką były warsztaty podczas których, pamiętając, że patronem roku 2016 jest Henryk Sienkiewicz, czytaliśmy fragment z powieści „Ogniem i mieczem”. Poza tym podjęliśmy dyskusję „Czytać czy oglądać - oto jest pytanie?”. O swoich fascynacjach literackich opowiadały pani Iwona Kozioł i pani Danuta Żur, a także autorki własnej książki, Natasza Kiewro i Weronika Schmidt. Wystawa nowo zakupionych książek wzbudziła zainteresowanie, uczniowie chętnie je oglądali i wypożyczali. A do skorzystania z oferty sulęciński bibliotek zachęcały zaproszone tego dnia pani Anna Kicińska z Biblioteki Pedagogicznej, pani Ewa Stasiłowicz i Agata Zabłocka z Biblioteki Publicznej.
Mimo tego, że projekt nadal trwa i planowane są kolejne działania, już teraz można stwierdzić, że młodzież czyta i rozwija czytelnicze zainteresowania. Okazuje się, że czytanie uzależnia, o czym przekonują  się uczniowie coraz częściej odwiedzający szkolną bibliotekę.

Karina Rogowska
Katarzyna Błońska