9 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja projektu  MEN ,,Książki do biblioteki szkolne w ramach programu wieloletniego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet III". Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
Na spotkaniu przedstawiono harmonogram działań związanych z realizacja projektu, które obok współpracy  z uczniami, nauczycielami, rodzicami obejmują także  lokalne biblioteki. Zaproszeni Goście, pani Ewa Stasiłowicz z Biblioteki Publicznej w Sulęcinie oraz pani Anna Kicińska z Biblioteki Pedagogicznej opowiedziały o działalności sulęcińskich bibliotek. O przeobrażeniach, jakie dokonują się w naszej szkolnej bibliotece oraz znaczeniu czytelnictwa w życiu młodych ludzi mówiły: dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, oraz nauczyciele, pani Karina Rogowska i pani Katarzyna Błońska. Prezentacja multimedialna pokazała uczniom zakres przedsięwzięć, które stoją przed nimi, w tym m.in.: projekt edukacyjny, konkursy, debaty, wystawy, akcje promocyjne itp.
Jak powiedziała Wisława Szymborska Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Uwierzmy na słowo słynnej noblistce i czytajmy, czytajmy, czytajmy.

Karina Rogowska