Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Kolejny rok szkolny przeszedł do historii Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
29 czerwca 2012 r. wspólnie podsumowaliśmy rok wytężonej pracy, ogromnego wysiłku, czasem wielu wyrzeczeń, ale też ciekawych wrażeń, momentów wzruszeń, radości i zabawy. Na pewno dla każdego był to zupełnie inny rok, a co za tym idzie tego dnia każdy tworzył odmienny bilans zysków i strat. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy czekał na wakacje z utęsknieniem i w końcu doczekał się dwóch miesięcy laby.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu niemiecko-polskiego dotyczącego zapewnienia fachowego personelu w opiece medycznej

W ramach wspólnie realizowanego projektu pt. „Niecko-polska kooperacja dotycząca zapewnienia specjalistycznej opieki” z Berufsausbildung BAZ Zentrum e. V. w dniu 22.05.2012r. na zamku Ribbeck w Havelland niedaleko Berlina odbyła się Międzynarodowa Konferencja, w której uczestniczyli: wicestarosta Sulęciński, p. Tadeusz Dąbroś, dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, p. Grażyna Sobieraj, dyrektor Domu Opieki Społecznej w Tursku, p. Małgorzata Tomczak, nauczyciel zawodu pielęgniarstwa, p. Barbara Zaręba. Centrum Kształcenia BAZ e. V. Selbelang reprezentowali: kierownik BAZ oraz prezes i kierownik naukowy, p. Jurgen Buchbach, kierownik projektu BAZ, p. Maria Buchbach, pedagog socjalny BAZ, p. Gerard R. Michels, pracownik BAZ p. Barbara Rinas.

Czytaj więcej...

W ramach współpracy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim z zakresu matematyki, logistyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz turystyki.
Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Alfreda Juchniewicza z zakresu logistyki nt. „Systemów automatycznej identyfikacji danych”. Była to okazja do zapoznania się z możliwościami wykorzystania technologii do pracy w magazynach, transporcie, handlu oraz z jej wpływem na jakość i szybkość procesów w tych obszarach. Wykład w ramach wiedzy o społeczeństwie nt. „Praw Człowieka” przygotowali i przeprowadzili dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska i dr Daniel Wacinkiewicz z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Omawiane zagadnienia dotyczyły najistotniejszych problemów współczesnego świata związanych z łamaniem oraz nieprzestrzeganiem praw człowieka. Wykładowcy uświadomili uczniom istotę tego problemu oraz zapoznali ich z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi tej kwestii. Wykład wywarł ogromne wrażenie na uczniach, świadczyć o tym może fakt, iż po jego zakończeniu z sali padło wiele pytań, które najczęściej dotyczyły gwarancji ochrony praw człowieka w naszym kraju.
Poprzez wykład z geografii i turystyki pani prof. Wanda Staniewska – Zątek, przybliżyła uczniom zagadnienia dotyczące „Efektu cieplarnianego” i „Oddziaływania turystów na przyrodę”.  Wiedzę, którą uczniowie zdobyli na spotkaniu poszerzyła ich wiadomości szkolne oraz pogłębiła ich świadomość, że człowiek jest elementem przyrody i musi się o nią troszczyć, żyć z nią w zgodzie.

Anita Pakulska

30 marca 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w IV Konferencji Logistycznej nt. „Logistyki w branży metalowej”, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestników w tematykę spotkania wprowadził Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu doc. Ireneusz Fechner. W konferencji brali udział również przedstawiciele firm z branży metalowej, pracownicy z działu logistyki firm tj. jak Mestil, Faurecia, którzy przedstawiali rozwiązania logistyczne funkcjonujące w ich zakładach pracy. Natomiast 22 maja 2012 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w konferencji naukowej „Samorząd Lokalny – liderem ekonomii społecznej” zorganizowanej przez Koło Naukowe EconomUS działające przy Uniwersytecie Szczecińskim oraz powiat sulęciński. Na konferencji zaproszeni goście poruszali tematy wybranych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz patologii społecznych. Przedstawiono także zasady funkcjonowania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Udział w spotkaniach znacznie wzbogacił wiedzę przyszłych techników logistki, techników ekonomii o praktyczne rozwiązania poznawanych dziedzin nauki.

Krzysztof Jacniacki

22 maja 2012 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie gościliśmy posłów na Sejm RP Pana Ryszarda Kalisza oraz Pana Bogusława Wontora, którzy odwiedzili naszą Ziemię Sulęcińską.
Uroczyste powitanie gości rozpoczęło się od pokazu umiejętności klas wojskowo-policyjnych podczas prezentacji musztry. W czasie głównej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchania wystąpienia Starosty Sulęcińskiego - pana Dariusza Ejcharta oraz posła RP pana Ryszarda Kalisza. Był też czas żywej dyskusji.
Uzyskaliśmy receptę od pana Ryszarda Kalisza na dorosłe życie, zachęcał nas do pozostania i pracy w kraju. Poseł przekonywał nas, że przyszłość Polski jest w naszych rękach i musimy zrozumieć, że jej rozwój zależy od nas. Poruszane były bieżące sprawy kraju, w tym m.in. Euro 2012.
Wpis złożony w Księdze Pamiątkowej Szkoły upamiętnił wizytę posła w nasze szkole.
Jesteśmy wdzięczni panu Staroście i Dyrekcji Szkoły za możliwość spotkania się z tak ważnymi osobami. Udział w spotkaniu dał nam nowe, świeże spojrzenie na sprawy, które dzieją się w otaczającym nas „dorosłym” życiu.

Magdalena Łyczkowska
Roksana Klimczak

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016