Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Walentynki to  coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od imienia św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia.

Historia święta …
Walentynki pochodzą od patrona zakochanych oraz osób chorych na epilepsję i choroby nerwowe. Św. Walenty był biskupem i męczennikiem rzymskim, który poniósł śmierć w czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r. Św. Walenty słynął również z tego, iż udzielał ślubu zakochanym  (niekoniecznie za zgodą rodziców).
Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. Z kolei Brytyjczycy uważają 14 lutego za dzień, kiedy na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynają łączyć się w pary.
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku zapożyczone  z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także łączone  z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu.

Czytaj więcej...

Melodia zacnego Poloneza, która rozbrzmiała w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, w wyjątkowo przystrojonej na ten dzień sali, uzmysłowiła tegorocznym Absolwentom, Gościom i Rodzicom, że nareszcie zaczął się tak długo wyczekiwany Bal Studniówkowy.
Studniówkę zainaugurowaliśmy w murach Naszej Szkoły. Dzięki ogromnemu wysiłkowi uczniów, nauczycieli, a przede wszystkim Dyrektora Szkoły, sala gimnastyczna zamieniła się w „Aleję Gwiazd”. W atmosferę uroczystego i jedynego w swoim rodzaju Balu wprowadziły nas słowa piosenki „Niech żyje Bal…” w wykonaniu chóru szkolnego. Zanim jednak daliśmy się ponieść rytmowi chodzonego, Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj, wypowiedziała pełne uznania i podziwu słowa, które zapadły nam głęboko w sercach i pamięci - „Zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”. Życzyła nam połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły oraz szczęścia i trafienia w wymarzone tematy, a na długo oczekiwany „Wieczór”, oczekiwaną „Noc” wspaniałej i jedynej w swoim rodzaju zabawy.

Czytaj więcej...

Popularny niegdyś bożonarodzeniowy zwyczaj - kolędowanie z gwiazdą czy też szopką - należy dziś do rzadkości. Jednak w naszej szkole mogliśmy, jak co roku, odtworzyć świąteczne tradycje. 20 grudnia 2011r. odbyło się szkolne spotkanie świąteczno-noworoczne, które wprowadziło wszystkich w magiczny nastrój świąt.
Poważny i patetyczny wstęp uroczystości zachęcił obecnych do rozważań dotyczących nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie zgromadziło na wspólnym kolędowaniu Dyrekcję Szkoły, zaproszonych Gości, Nauczycieli oraz Młodzież Naszej Szkoły. Główną część świątecznego spotkania poprowadzili uczniowie pod opieką pani Kariny Rogowskiej i pani Magdaleny Orluk. Chórek naszej szkoły zaprezentował doskonały występ, który przybliżył wszystkim czas nadchodzących świąt.
Podczas szkolnej wigilii mogliśmy usłyszeć wspaniałe wiersze oraz świąteczne piosenki, które zostały wykonane w języku polskim oraz angielskim przez występujących uczniów. Zgromadzeni widzowie, napełnieni atmosferą świątecznej radości, również uczestniczyli w przedstawieniu. Wspólny śpiew był wspaniałą okazją do integracji oraz propagowania świątecznych tradycji wśród wszystkich uczniów.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie, jak i zaproszeni Goście otrzymali życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku. Gestem tym zakończyła się pierwsza część spotkania.
Na część drugą uroczystości członkowie koła teatralnego pod opieką pani Kariny Rogowskiej przygotowali świąteczne jasełka. Przedstawienie pt. "Hipermarket" w humorystyczny sposób zaprezentowało czas zbliżających się świąt. Przedstawienie było zaskakującym efektem pracy młodzieży naszej szkoły. Pomysłowy scenariusz, barwne i oryginalne kostiumy, dekoracje i przede wszystkim świetna gra młodych aktorów, wzbudziła na widowni ogromny zachwyt. Inscenizacja z pewnością nie zawiodła, dostarczając widzom wspaniałej rozrywki i zabawy, a nawet zmuszając do refleksji.
Święta Bożego Narodzenia są czasem radości, bliskości oraz miłości. Nastrój, który stworzyliśmy tego dnia, a jaki nastawił nas pozytywnie do życia i drugiego człowieka, powinien trwać przez cały kolejny nadchodzący Nowy 2012 Rok.

WESOŁYCH ŚWIĄT DO SIEGO ROKU!

Klimczak Roksana

Młodzież naszej szkoły miała szansę wykazania się swoimi artystycznymi umiejętnościami, biorąc udział w plebiscycie „Mam talent”, jaki przeprowadzono 14 grudnia 2011r. Celem imprezy było zaprezentowanie przez uczestników konkursu swoich talentów i wyłonienie zwycięzcy spośród osób prezentujących swoje możliwości artystyczne. Nasze szkolne "Mam talent" organizowane było przez panią Monikę Hartman i panią Karinę Rogowską. Fantazji konkursowi dodawali prowadzący - Kamil Osial i Kamil Witkowski.

Czytaj więcej...

24 listopada 2011r. w naszej  szkole wdrożono program pt. „Przemocy w rodzinie mówimy nie” w ramach Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Spotkanie profilaktyczne zorganizowały pani pedagog Karolina Ignatowicz i pani psycholog Katarzyna Cyranowska.
Program ten rozpoczął się teoretycznym wprowadzeniem, które wyjaśniło nam podstawowe pojęcia związane z przemocą.
Kolejnym punktem programu była prelekcja filmu. Fragment „Męskiej sprawy” unaocznił nam problem przemocy w rodzinie, wyrażonej  znęcaniem się rodziców nad dziećmi, które potem odreagowują stres, krzywdząc swoich rówieśników. Potwierdza to fakt, że agresja rodzi agresję. Film poruszył wszystkich, ukazując, że konflikty rodzinne mogą przerodzić się w dramat młodego człowieka, ukrywany w zaciszu czterech ścian.
Znaczącym punktem spotkania była wyświetlona prezentacja multimedialna, w której przedstawiono skutki przemocy zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Poznaliśmy jakie prawa przysługują ofiarom przestępstw, bez względu na rodzaj doświadczonej przemocy. Młodzież poznała procedurę ”niebieskiej karty”, która jest formą ochrony osoby poszkodowanej.
W każdej gminie powstały zespoły interdyscyplinarne złożone z przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Podejmują oni działania mające na celu przerwanie przemocy w rodzinie i udzielenie pomocy poszkodowanym.

Oto lista ośrodków i miejsc, w których można znaleźć pomoc w sytuacji doświadczenia przemocy:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Okrzei 39, tel.: 95/721 41 60 – przyjmuje ofiary przemocy w rodzinie z całego województwa i Polski, udziela schronienia ofiarom przemocy, udziela porad prawnych, psychologicznych;
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 0 801 12 00 02 –porady prawne, psychologiczne, informacje o placówkach pomocowych dla ofiar przemocy z całej Polski;
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 - porady prawne, psychologiczne, informacje o placówkach pomocowych dla ofiar przemocy z całej Polski, interwencje w poszczególnych przypadkach;
Policja: 997 / 112;
pedagog szkolny lub nauczyciel;
lekarz rodzinny, pielęgniarka, inny lekarz,
pracownik socjalny.
Ważne jest abyśmy potrafili dostrzec problem przemocy w swoim otoczeniu oraz wykazać odpowiednią postawę wobec przestępstw. Pomoc dla poszkodowanych może stać się szansą na poprawę warunków życia wielu ludzi, a w szczególności bezsilnych dzieci.
Nie bądźmy obojętni!

Klimczak Roksana,
Łyczkowska Magdalena

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016