Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

W ramach współpracy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim z zakresu matematyki, logistyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz turystyki.
Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Alfreda Juchniewicza z zakresu logistyki nt. „Systemów automatycznej identyfikacji danych”. Była to okazja do zapoznania się z możliwościami wykorzystania technologii do pracy w magazynach, transporcie, handlu oraz z jej wpływem na jakość i szybkość procesów w tych obszarach. Wykład w ramach wiedzy o społeczeństwie nt. „Praw Człowieka” przygotowali i przeprowadzili dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska i dr Daniel Wacinkiewicz z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Omawiane zagadnienia dotyczyły najistotniejszych problemów współczesnego świata związanych z łamaniem oraz nieprzestrzeganiem praw człowieka. Wykładowcy uświadomili uczniom istotę tego problemu oraz zapoznali ich z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi tej kwestii. Wykład wywarł ogromne wrażenie na uczniach, świadczyć o tym może fakt, iż po jego zakończeniu z sali padło wiele pytań, które najczęściej dotyczyły gwarancji ochrony praw człowieka w naszym kraju.
Poprzez wykład z geografii i turystyki pani prof. Wanda Staniewska – Zątek, przybliżyła uczniom zagadnienia dotyczące „Efektu cieplarnianego” i „Oddziaływania turystów na przyrodę”.  Wiedzę, którą uczniowie zdobyli na spotkaniu poszerzyła ich wiadomości szkolne oraz pogłębiła ich świadomość, że człowiek jest elementem przyrody i musi się o nią troszczyć, żyć z nią w zgodzie.

Anita Pakulska

30 marca 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w IV Konferencji Logistycznej nt. „Logistyki w branży metalowej”, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestników w tematykę spotkania wprowadził Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu doc. Ireneusz Fechner. W konferencji brali udział również przedstawiciele firm z branży metalowej, pracownicy z działu logistyki firm tj. jak Mestil, Faurecia, którzy przedstawiali rozwiązania logistyczne funkcjonujące w ich zakładach pracy. Natomiast 22 maja 2012 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w konferencji naukowej „Samorząd Lokalny – liderem ekonomii społecznej” zorganizowanej przez Koło Naukowe EconomUS działające przy Uniwersytecie Szczecińskim oraz powiat sulęciński. Na konferencji zaproszeni goście poruszali tematy wybranych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz patologii społecznych. Przedstawiono także zasady funkcjonowania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Udział w spotkaniach znacznie wzbogacił wiedzę przyszłych techników logistki, techników ekonomii o praktyczne rozwiązania poznawanych dziedzin nauki.

Krzysztof Jacniacki

22 maja 2012 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie gościliśmy posłów na Sejm RP Pana Ryszarda Kalisza oraz Pana Bogusława Wontora, którzy odwiedzili naszą Ziemię Sulęcińską.
Uroczyste powitanie gości rozpoczęło się od pokazu umiejętności klas wojskowo-policyjnych podczas prezentacji musztry. W czasie głównej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchania wystąpienia Starosty Sulęcińskiego - pana Dariusza Ejcharta oraz posła RP pana Ryszarda Kalisza. Był też czas żywej dyskusji.
Uzyskaliśmy receptę od pana Ryszarda Kalisza na dorosłe życie, zachęcał nas do pozostania i pracy w kraju. Poseł przekonywał nas, że przyszłość Polski jest w naszych rękach i musimy zrozumieć, że jej rozwój zależy od nas. Poruszane były bieżące sprawy kraju, w tym m.in. Euro 2012.
Wpis złożony w Księdze Pamiątkowej Szkoły upamiętnił wizytę posła w nasze szkole.
Jesteśmy wdzięczni panu Staroście i Dyrekcji Szkoły za możliwość spotkania się z tak ważnymi osobami. Udział w spotkaniu dał nam nowe, świeże spojrzenie na sprawy, które dzieją się w otaczającym nas „dorosłym” życiu.

Magdalena Łyczkowska
Roksana Klimczak

W dniach 18-19 maja 2012 r. odbyła się w Baranowiczach na Białorusi II Międzynarodowa Konferencja na temat „Z nauką w przyszłość”. W prelekcji wzięli udział delegaci z Białorusi, Rosji, Litwy oraz Polski. Polską stronę na konferencji reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w osobach wicestarosty Pana Tadeusza Dąbrosia i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Socjalnej Bronisława Krycha. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie reprezentowali wicedyrektor Pan Witold Butkiewicz, nauczyciele Pani Agnieszka Czarnecka i Pani Agnieszka Sobieraj a naszą społeczność uczniowską miał zaszczyt reprezentować Dawid Działak. W jego żmudnej pracy nad referatem, tłumaczeniem go na język rosyjski oraz nad poprawnym wygłoszeniem wystąpienia pod względem poprawności językowej, pieczę sprawowała jego nauczycielka j. rosyjskiego mgr Agnieszka Czarnecka.

Czytaj więcej...

Dnia 29 lutego 2012 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy” - Modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie i Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz w  Eisenhüttenstadt.
Zaproszenie jakie otrzymaliśmy ze strony Dyrektora Szkoły, pani Grażyny Sobieraj, było dla nas miłym zaskoczeniem. Jako uczniowie zawsze mamy możliwość uczestniczenia w ważnych dla szkoły  i społeczności lokalnej spotkaniach. Uczestnictwo w tym doniosłym wydarzeniu wywarło na nas ogromne wrażenie. Byliśmy niezmiernie dumni, widząc, że projekt modernizacji warsztatów ZSLiZ zostaje podpisany przez przedstawicieli władz samorządowych - Starostę Sulęcińskiego, pana Dariusza Ejcharta, wicestarostę, pana Tadeusza Dąbrosia oraz przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu Technicznego dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia województwa lubuskiego, kierownika, panią Sylwię Będzińską. Duże wrażenie wywarła na nas również obecność Radia Zachód oraz lokalnej telewizji TVP Gorzów Wielkopolski, co także dowodziło o randze tego wydarzenia.

Czytaj więcej...

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016