Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje o projekcie
Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-87/12
Tytuł projektu: Duet doskonały
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Beneficjent: Powiat Sulęciński

Charakterystyka projektu
Cel ogólny projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty edukacyjnej, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Cele szczegółowe:

 • rozwinięcie uzdolnień matematyczno - przyrodniczych oraz informatycznych wśród zainteresowanych uczniów/uczennic („Z akademią na ty”)
 • podniesienie poziomu kształcenia uczniów potrzebujących wsparcia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego (zajęcia maturalne);
 • podniesienie kształcenia umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, językiem niemieckim i językiem rosyjskim (zajęcia maturalne);
 • zwiększenie zakresu doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego dla maturzystów.

Grupy docelowe:

Zadanie nr 1, 2 - zajęcia pozalekcyjne „Z akademią na ty”

 • Matematyka 8 uczniów/ennic;
 • Matematyka 8 uczniów/ennic;
 • Informatyka 8 uczniów/ennic;
 • Informatyka 8 uczniów/ennic.

Zadanie nr 3, 4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i dodatkowych

Język polski, język niemiecki, język angielski, język rosyjski, geografia, matematyka, biologia, historia, wos - we wszystkich grupach po 8 uczniów/ennic.

Harmonogram zajęć:

Zadanie nr 1, 2 - zajęcia pozalekcyjne „ z akademia na ty” – (matematyka-  2 grupy  po 48 godzin,  informatyka- 2 grupy po 48 godzin x 8 uczniów/ennic);

Zadanie nr 3, 4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i dodatkowych ( wszystkie grupy po 32 godziny x 8 uczniów/ennic);

Zadanie nr 5 - zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwo zawodowe:

 • zajęcia z psychologiem;
 • zajęcia z pedagogiem;
 • zajęcia z doradcą zawodowym.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest uzależniony od planu zajęć. Każdorazowa zmiana planu zajęć lekcyjnych i innych wynikających z planu pracy szkoły, powoduje jednocześnie zmianę harmonogramu zajęć projektowych. Harmonogram zajęć znajduje się w załączniku do „Dziennika zajęć pozalekcyjnych”

Oxford Educational Sp z o.o.
Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford.Plus
XVIII Edycja


9 listopada 2012 roku 10 uczniów naszej szkoły przystąpiło do Konkursu Matematycznego Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford.Plus - XVIII Edycja, którego przedstawicielem w Polsce jest wydawnictwo Amercom S.A. w Warszawie.
5 uczniów z klasy pierwszej  Technikum  i  5 uczniów klasy drugiej
Liceum Ogólnokształcącego przez 45 minut rozwiązywało 25 zadań  konkursowych o różnym stopniu trudności rozwijając w duchu olimpijskiej rywalizacji umiejętności matematyczne. Konkurs miał charakter jednorazowy, bez eliminacji wstępnych. Jego celem była popularyzacja matematyki oraz zwiększenie motywacji uczniów w poznaniu tajników wiedzy matematycznej. Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Anna Tracz, nauczyciel matematyki.

W dniu 24.10.2012 r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej, której celem był udział uczniów w „żywej lekcji biologii” zwiedzając Nowe Zoo w Poznaniu, inicjatorem była Pani Anna Kubiak – nauczyciel biologii. Podczas pobytu uczniowie zrealizowali założone cele, m.in. zapoznali się ze sposobem opisu poszczególnych gatunków zwierząt, ze zwróceniem uwagi na nazewnictwo łacińskie.

Radosław Wójtowicz

Dnia 09.11.2012 r. w szkole odbyła się okolicznościowa audycja, emitowana przez radiowęzeł skierowana do całej społeczności szkolnej, z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości Polski.
Uczniowie Karolina Gondorek, Magdalena Łyczkowska i Maciej Siuta przedstawili krótki rys historyczny drogi prowadzącej do Odzyskania Niepodległości Polski w oprawie pięknych pieśni patriotycznych.

Dnia 16 października 2012 roku odbyły się otrzęsiny klas  pierwszych czyli tradycyjne paździory. Organizatorami imprezy byli zeszłoroczni zwycięscy turnieju klas, wychowankowie pani Ireny Romanowskiej, uczniowie  klasy II liceum.
Miłą niespodzianką była nieplanowana wizyta dyrektora szkoły, pani Grażyny Sobieraj z delegacją Ministerstwa Edukacji z Armenii. Nieoczekiwany gość wyraził ogromne uznanie dla tak niezwykłego pomysłu wspólnej zabawy.
A sama zabawa była przednia. Kociaki miały przed sobą wiele trudnych wyzwań, którym musieli sprostać, aby stać się już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Do konkurencji należały: quiz zawierający pytania dotyczące wiedzy o szkole, picie mleka na czas  i konkurs talentów. Wszystkie konkurencje i przebrania wywołały wiele uśmiechu na twarzach widowni.
Za swój trud i zaangażowanie, każdy uczestnik turnieju otrzymał drobny upominek i słodkości od dyrekcji naszej szkoły. Tym miłym akcentem zakończył się dzień pełen wrażeń dla już pełnoprawnych ZSLiZ. Zwycięską klasą okazał się zespół wychowanków pana Piotra Tumiłowicza, klasa I technikum, który za rok zorganizuje obcinkę nowym klasom pierwszym. Do zobaczenia kociaki za rok!

Magdalena Łyczkowska
Roksana Klimczak

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016