Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Z okazji Dnia Dziecka Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców przyczynili się do tego, aby każde „szkolne duże dziecko” odczuło, że jest najcenniejszą wartością, którą darzy się szacunkiem, dba o jej dobro i stara się zapewnić powody do radości, uśmiechu i zadowolenia.
Niespodzianką przygotowaną na ten dzień był występ szkolnego zespołu Bystrzaki, który zaprezentował musical pt. Mamma mia oraz słodki poczęstunek wręczony wraz z gorącymi życzeniami przez Dyrektora Szkoły, panią Grażynę Sobieraj, oraz jej zastępców, panią Anitę Pakulską i pana Witolda Butkiewicza.
Wszystkim dzieciom, małym i dużym, życzymy, aby dziecięca wiara w ludzi i świat oraz dziecięca szczera radość nie opuszczały Was nigdy, mimo upływu lat.

Katarzyna Błońska

Zanim absolwenci Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie rozpoczęli zmagania z arkuszami maturalnymi pojawili się na ostatnich zajęciach w ramach projektu „Duet doskonały”. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wyposażyły tegorocznych maturzystów w umiejętności i wiedzę, które na pewno zostały wykorzystane podczas egzaminów.
Na obecną chwilę po dodatkowej rekrutacji skład grup projektowych tworzą uczniowie młodszych klas. Praca w małych grupach, dostęp do najnowocześniejszych technologii i pomocy dydaktycznych sprawiają, że zajęcia są ciekawsze, efektywniejsze i przynoszą „frajdę” obu stronom.

26 kwietnia 2013 r. był dniem drzwi otwartych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Szkołę odwiedzili uczniowie wraz z opiekunami z okolicznych gimnazjów oraz rodzice. Wszyscy mieli okazję zwiedzić szkołę, zobaczyć nowoczesne gabinety, pracownie multimedialne, piękne zmodernizowane warsztaty oraz pobliski internat. Gości przyjęto w szkolnej kawiarence, w której zaprezentowano wystawę zdjęć, kroniki, informacje o kołach zainteresowań, prezentację multimedialną.
Na stoiskach informacyjnych przedstawiono ofertę kształcenia na rok szkolny 2013/2014.
Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz wicedyrektorzy, pani Anita Pakulska i pan Witold Butkiewicz, osobiście spotkali się z gimnazjalistami.
Musical pt: „Mamma Mia – spełnione marzenia” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Bystrzaki” pod kierunkiem pani Magdaleny Orluk i pani Anny Sobieraj wywołał ogromne zainteresowanie. Świetna gra aktorów, kolorowe stroje, taniec i śpiew w rytmie utworów Abby, spotkały się z żywą reakcją widowni. Gorącymi oklaskami nagrodzono także szkolny zespół taneczny „Na Bis”.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy sprzętu i umiejętności służb mundurowych. Przybyła młodzież mogła także skosztować prawdziwej wojskowej grochówki. Ostatnim punktem programu była loteria ankietowa. Niespodzianka w postaci tableta powędrowała do uczennicy gimnazjum w Sulęcinie - Eweliny Grubskiej. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne niespodzianki, które sprawiły wcale nie małą radość.

Karina Rogowska

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w dniu 26 kwietnia 2013 r. podpisał porozumienie o współpracy z Kopalnią Węgla Brunatnego „Sieniawa” w Sieniawie Lubuskiej. Porozumienie podpisała dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj i Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa", pan Andrzej Bik.
W zasadniczej szkole zawodowej kształcącej w zawodach mechanicznych zostanie wprowadzony od września 2013 r. nowy przedmiot nauczania - Odkrywkowa eksploatacja złóż. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego oraz umiejętności niezbędne  w kopalni. Poznanie rzeczywistych warunków, technologii i metod wydobywczych rozbudzi zainteresowania młodzieży zakładem pracy i na pewno wpłynie na  podjęcie trafnej decyzji o wyborze pracy zawodowej.
Wzajemna współpraca z partnerem zapewni uczniom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu pomoc i wsparcie w zakresie realizacji autorskiego programu nauczania, pozwoli na wymianę doświadczeń, na realizację praktycznej nauki zawodu, na udziału w specjalistycznych zajęciach, wykładach, ćwiczeniach praktycznych organizowanych na terenie szkoły i na terenie kopalni.
Uczniowie będą mieli łatwiejszy start w dorosłe życie. Będą mogli podjąć pracę zawodową nie tylko w Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie ale również w okolicach Gubina, który jest docelowym, nowym rejonem złóż węgla brunatnego.
Współpraca rokuje dalszy rozwój szkoły, daje nowe możliwości kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Anita Pakulska

Tradycją naszej szkoły wpisaną w kalendarz szkolnych uroczystości jest podsumowanie wieloletniej pracy uczniów klas programowo najwyższych, jak i dyrekcji, grona pedagogicznego oraz samych wychowawców, które stanowi pożegnalny apel klas technikum i liceum. Taki apel odbył się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 26 kwietnia 2013 r..
Uroczystość ta była wyjątkowa, swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, m.in.: Starosta Sulęciński, pan Dariusz Ejchart oraz Posłanka RP, pani Bożena Sławiak, a także reprezentanci służb mundurowych, ze względu na to, że jednocześnie miało miejsce pożegnanie z mundurem klas licealnych przysposobienia wojskowego i wybranych przedmiotów bezpieczeństwa publicznego. Osobiście przybyli: płk. Przemysław Mikołajczak - Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie oraz mjr Stanisław Kuliczkowski – Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie. Gen. bryg. Rajmunda T. Andrzejczaka, dowódcę 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i Wędrzynie reprezentował ppłk. Rafał Miernik, zaś w imieniu st. chor. szt. Marka Kajko – Komendanta Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu przyjechał st. chor. Marcin Szubert. Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp Insp. Ryszarda Wiśniewskiego -reprezentował podisp. Zbigniew Pytka, w imieniu Komendanta Powiatowej Policji w Sulęcinie nadk. Pawła Rymkiewicza był obecny jego zastępca - komisarz Emilian Pal, a st. kpt. Bogdana Śnieżek - Komendanta Powiatowej PSP w Sulęcinie reprezentował kpt. Waldemar Konieczny.
Z inicjatywy dyrektora ZSLiZ, p. Grażyny Sobieraj, uczniowie którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce, wykazali się wzorowym zachowaniem, reprezentowali Zespół Szkół w zawodach sportowych, uzyskując wysokie noty lub bardzo aktywnie włączali się w życie szkoły, wraz ze swymi rodzicami dokonywali wpisu do Złotej Księgi Wyróżniających się Uczniów. Prestiżu całej uroczystości dodał także Starosta Sulęciński p. Dariusz Ejchart, który przyznał najlepszym uczniom stypendia naukowe i osobiście je wręczył.

Katarzyna Błońska

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016