Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Duet doskonały”, spotkała niezwykle miła niespodzianka. Zostali zaproszeni na spotkanie z panią Dyrektor Grażyną Sobieraj ,która przedstawiła im historię powstania projektu oraz nakreśliła plan działania w ramach jego dalszej realizacji. Uczniowie zostali obdarowani pakietami promocyjnymi, a 30 osób biorących udział w ramach projektu w zadaniu „Z akademią na ty” otrzymało minitablety. Pani Dyrektor obiecała uczniom, że to na pewno nie jest ostatni projekt realizowany w naszej szkole i  dołoży wszelkich starań w możliwość realizacji kolejnych.
Dzięki realizacji  projektu  szkoła wzbogaciła się o nowe środki multimedialne, pomoce dydaktyczne, a między innymi  tablice interaktywne oraz programy komputerowe. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania a także mają możliwość lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W czwartek 10 stycznia 2013r. dla uczniów biorących udział w projekcie „Duet doskonały” odbyły się wykłady prowadzone przez profesorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie wzięli udział w zajęciach m.in. z matematyki oraz informatyki. Mieli znakomitą okazję do wzbogacenia wiedzy, zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. W ramach projektu w najbliższych miesiącach uczniowie kilkakrotnie spotkają się z pracownikami w/w uczelni biorąc udział w zajęciach prowadzonych w murach uczelni gorzowskiej.

„Styczeń na myśl przywodzi studniówkę, a maj kojarzy nam się z maturą. Historia mówi o pierwszej maturze, przeprowadzonej w Prusach 225 lat temu. Od początku matura pełniła rolę karty przetargowej, upoważniającej do korzystania z edukacji na wyższych szczeblach”. Tymi słowami Dyrektor Szkoły, Pani Grażyna Sobieraj rozpoczęła część oficjalną i wyjaśniła, dlaczego ten piękny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju bal organizowany jest na 100 dni przed maturą. Podkreśliła, że te 100 dni ma oznaczać dla uczniów czas bardzo wytężonej pracy,  pomyślne zdanie matury i stworzenie nowych możliwości edukacyjnych, zawodowych, życiowych. Zaznaczyła, że w tym dniu nasi uczniowie stali się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - innymi osobami. Zmienili się nie do poznania. Stali się dorosłymi ludźmi, przed którymi stoi przyszłość,  znacząca się ich nauką, ich mądrością, ich siłą, a zdobyta wiedza pod okiem nauczycieli, wychowawców na pewno zostawi wyraźny ślad w ich umysłach.
Na część oficjalną przybyło bardzo wielu dostojnych gości: przedstawiciel organu prowadzącego, Starosta Sulęciński, Pan Dariusz Ejchart, Posłanka na Sejm RP, Pani Bożena Sławiak, Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Krzysztof Ziomko oraz Rodzice, którzy po brzegi wypełnili pięknie przygotowaną salę na tą uroczystą chwilę. Miłą niespodzianką dla młodzieży był list okolicznościowy Starosty Sulęcińskiego, Pana Dariusza Ejcharta złożony na ręce Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Moniki Hulnickiej z gratulacjami, wyrazami uznania i podziękowania za całokształt pracy, godne reprezentowanie szkoły, które w znacznym stopniu promowało Powiat Sulęciński, nie tylko w środowisku lokalnym, ale na szczeblu województwa i kraju. 
W imieniu wychowawców, Pani Jolanta Maciak życzyła wszystkim, nie tylko wspaniałej zabawy, ale pomyślności na maturze. Uczniowie, dziękując za trud włożony w wychowanie i stworzenie doskonałej atmosfery do zdobywania wiedzy, złożyli na ręce Dyrekcji, Wychowawców oraz zaproszonych Gości kwiaty, symbolizujące ich wdzięczność.
Po części oficjalnej rozpoczął się prawdziwy Bal Studniówkowy zorganizowany w Ośrodku Kormoran w Sulęcinie, gdzie po ciepłym posiłku każda z klas podziękowała wychowawcom za trzy lub nawet cztery lata wspólnej nauki, przedstawiając przygotowany wcześniej program artystyczny. Wszyscy bawili się wspaniale na najważniejszym Balu Młodości.

Anita Pakulska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje o projekcie
Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-87/12
Tytuł projektu: Duet doskonały
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Beneficjent: Powiat Sulęciński

Charakterystyka projektu
Cel ogólny projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty edukacyjnej, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Cele szczegółowe:

 • rozwinięcie uzdolnień matematyczno - przyrodniczych oraz informatycznych wśród zainteresowanych uczniów/uczennic („Z akademią na ty”)
 • podniesienie poziomu kształcenia uczniów potrzebujących wsparcia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego (zajęcia maturalne);
 • podniesienie kształcenia umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, językiem niemieckim i językiem rosyjskim (zajęcia maturalne);
 • zwiększenie zakresu doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego dla maturzystów.

Grupy docelowe:

Zadanie nr 1, 2 - zajęcia pozalekcyjne „Z akademią na ty”

 • Matematyka 8 uczniów/ennic;
 • Matematyka 8 uczniów/ennic;
 • Informatyka 8 uczniów/ennic;
 • Informatyka 8 uczniów/ennic.

Zadanie nr 3, 4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i dodatkowych

Język polski, język niemiecki, język angielski, język rosyjski, geografia, matematyka, biologia, historia, wos - we wszystkich grupach po 8 uczniów/ennic.

Harmonogram zajęć:

Zadanie nr 1, 2 - zajęcia pozalekcyjne „ z akademia na ty” – (matematyka-  2 grupy  po 48 godzin,  informatyka- 2 grupy po 48 godzin x 8 uczniów/ennic);

Zadanie nr 3, 4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i dodatkowych ( wszystkie grupy po 32 godziny x 8 uczniów/ennic);

Zadanie nr 5 - zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwo zawodowe:

 • zajęcia z psychologiem;
 • zajęcia z pedagogiem;
 • zajęcia z doradcą zawodowym.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest uzależniony od planu zajęć. Każdorazowa zmiana planu zajęć lekcyjnych i innych wynikających z planu pracy szkoły, powoduje jednocześnie zmianę harmonogramu zajęć projektowych. Harmonogram zajęć znajduje się w załączniku do „Dziennika zajęć pozalekcyjnych”

Oxford Educational Sp z o.o.
Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford.Plus
XVIII Edycja


9 listopada 2012 roku 10 uczniów naszej szkoły przystąpiło do Konkursu Matematycznego Olimpiada Wiedzy Matematyka-Oxford.Plus - XVIII Edycja, którego przedstawicielem w Polsce jest wydawnictwo Amercom S.A. w Warszawie.
5 uczniów z klasy pierwszej  Technikum  i  5 uczniów klasy drugiej
Liceum Ogólnokształcącego przez 45 minut rozwiązywało 25 zadań  konkursowych o różnym stopniu trudności rozwijając w duchu olimpijskiej rywalizacji umiejętności matematyczne. Konkurs miał charakter jednorazowy, bez eliminacji wstępnych. Jego celem była popularyzacja matematyki oraz zwiększenie motywacji uczniów w poznaniu tajników wiedzy matematycznej. Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Anna Tracz, nauczyciel matematyki.

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016