Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Zmieniający się rynek pracy stawia coraz większe wymagania starającym się o pracę, wymusza stałe doskonalenie oraz wymaga mobilności, elastyczności i kreatywności.
Działania podejmowane przez szkołę umożliwiają uczniom nie tylko zdobycie zawodu, wybranie kierunku studiów, ale także w zdecydowanym stopniu rozwijają świadomość uzdolnienia, zainteresowania oraz preferencje i predyspozycje zawodowe. Prowadzone w szkole aktywnymi metodami doradztwo zawodowe pomaga rozwijać w uczniach kompetencje przyszłości, uczy podejmowania samodzielnych i trafnych wyborów oraz odpowiedzialnego planowania własnej przyszłości. Młodzież na możliwość udziału w licznych targach edukacyjnych, projektach oraz szeregu spotkań z przedstawicielami różnych uczelni i instytucji.
Dzięki tym działaniom doradztwo edukacyjno-zawodowe pomaga uniknąć sytuacji, w której uczniowie będą podążać przypadkową ścieżką kariery zawodowej. Dla szkoły i doradcy zawodowego każdy uczeń jest indywidualnością, a ich zadaniem jest pomóc mu ją odkryć.

Jadwiga Tamulewicz

„Jeśli zapomnę o nich,
Ty Boże na niebie
Zapomnij o mnie”
A.Mickiewicz


W dniu 10 lutego 2013 roku obchodziliśmy 74. rocznicę masowych zsyłek Polaków przez władze sowieckie na Syberię. Jak co roku grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w tej szczególnej uroczystości, będącej wyrazem pamięci i szacunku dla tysięcy polskich obywateli, którzy przeżyli okrutny etap swojego życia.
W murach kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja odbyła się msza święta w intencji wszystkich Polaków deportowanych w głąb Związku Radzieckiego. Po mszy poczty sztandarowe, członkowie Związku Sybiraków oraz mieszkańcy Sulęcina udali się na teren cmentarza komunalnego, gdzie przed pamiątkowym obeliskiem odbyła się druga część rocznicowych obchodów.
Biorąca w uroczystościach młodzież naszej szkoły dowiedziała się o przebiegu tych tragicznych wydarzeń. Pan M. Wirszyc w swoim przemówieniu przypomniał, że pierwsza fala deportacji z Kresów Wschodnich rozpoczęła się w 1940 r. i objęła ok. 220 tysięcy Polaków. Ich celem była eksterminacja elit oraz ogółu polskiej ludności, miały one rozbić społeczną strukturę, dostarczając jednocześnie totalitarnemu sowieckiemu imperium siłę roboczą. Wywózka objęła chłopów, mieszkańców małych miasteczek, rodziny osadników wojskowych oraz pracowników służby leśnej. Deportowanych przewożono w wagonach towarowych z zakratowanymi oknami, do których ładowano po 50 osób, a czasami więcej. Podróż na miejsce zsyłki trwała niekiedy nawet kilka tygodni, w czasie, której ludzie umierali z zimna, głodu i wyczerpania. Po dotarciu na miejsce zsyłki zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód.
Następnie głos zabrał Prezes Honorowy Koła Sybiraków w Sulęcinie Pan Tadeusz Rzeszutek, który podziękował wszystkim zebranym za udział w uroczystościach. Na zakończenie zostały złożone wieńce przez przybyłe delegacje.

Piotr Tumiłowicz

Uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Duet doskonały”, spotkała niezwykle miła niespodzianka. Zostali zaproszeni na spotkanie z panią Dyrektor Grażyną Sobieraj ,która przedstawiła im historię powstania projektu oraz nakreśliła plan działania w ramach jego dalszej realizacji. Uczniowie zostali obdarowani pakietami promocyjnymi, a 30 osób biorących udział w ramach projektu w zadaniu „Z akademią na ty” otrzymało minitablety. Pani Dyrektor obiecała uczniom, że to na pewno nie jest ostatni projekt realizowany w naszej szkole i  dołoży wszelkich starań w możliwość realizacji kolejnych.
Dzięki realizacji  projektu  szkoła wzbogaciła się o nowe środki multimedialne, pomoce dydaktyczne, a między innymi  tablice interaktywne oraz programy komputerowe. Uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania a także mają możliwość lepszego przygotowania do egzaminu maturalnego.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W czwartek 10 stycznia 2013r. dla uczniów biorących udział w projekcie „Duet doskonały” odbyły się wykłady prowadzone przez profesorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie wzięli udział w zajęciach m.in. z matematyki oraz informatyki. Mieli znakomitą okazję do wzbogacenia wiedzy, zdobycia nowych wiadomości i umiejętności. W ramach projektu w najbliższych miesiącach uczniowie kilkakrotnie spotkają się z pracownikami w/w uczelni biorąc udział w zajęciach prowadzonych w murach uczelni gorzowskiej.

„Styczeń na myśl przywodzi studniówkę, a maj kojarzy nam się z maturą. Historia mówi o pierwszej maturze, przeprowadzonej w Prusach 225 lat temu. Od początku matura pełniła rolę karty przetargowej, upoważniającej do korzystania z edukacji na wyższych szczeblach”. Tymi słowami Dyrektor Szkoły, Pani Grażyna Sobieraj rozpoczęła część oficjalną i wyjaśniła, dlaczego ten piękny, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju bal organizowany jest na 100 dni przed maturą. Podkreśliła, że te 100 dni ma oznaczać dla uczniów czas bardzo wytężonej pracy,  pomyślne zdanie matury i stworzenie nowych możliwości edukacyjnych, zawodowych, życiowych. Zaznaczyła, że w tym dniu nasi uczniowie stali się, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - innymi osobami. Zmienili się nie do poznania. Stali się dorosłymi ludźmi, przed którymi stoi przyszłość,  znacząca się ich nauką, ich mądrością, ich siłą, a zdobyta wiedza pod okiem nauczycieli, wychowawców na pewno zostawi wyraźny ślad w ich umysłach.
Na część oficjalną przybyło bardzo wielu dostojnych gości: przedstawiciel organu prowadzącego, Starosta Sulęciński, Pan Dariusz Ejchart, Posłanka na Sejm RP, Pani Bożena Sławiak, Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Krzysztof Ziomko oraz Rodzice, którzy po brzegi wypełnili pięknie przygotowaną salę na tą uroczystą chwilę. Miłą niespodzianką dla młodzieży był list okolicznościowy Starosty Sulęcińskiego, Pana Dariusza Ejcharta złożony na ręce Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Moniki Hulnickiej z gratulacjami, wyrazami uznania i podziękowania za całokształt pracy, godne reprezentowanie szkoły, które w znacznym stopniu promowało Powiat Sulęciński, nie tylko w środowisku lokalnym, ale na szczeblu województwa i kraju. 
W imieniu wychowawców, Pani Jolanta Maciak życzyła wszystkim, nie tylko wspaniałej zabawy, ale pomyślności na maturze. Uczniowie, dziękując za trud włożony w wychowanie i stworzenie doskonałej atmosfery do zdobywania wiedzy, złożyli na ręce Dyrekcji, Wychowawców oraz zaproszonych Gości kwiaty, symbolizujące ich wdzięczność.
Po części oficjalnej rozpoczął się prawdziwy Bal Studniówkowy zorganizowany w Ośrodku Kormoran w Sulęcinie, gdzie po ciepłym posiłku każda z klas podziękowała wychowawcom za trzy lub nawet cztery lata wspólnej nauki, przedstawiając przygotowany wcześniej program artystyczny. Wszyscy bawili się wspaniale na najważniejszym Balu Młodości.

Anita Pakulska

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016