Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

11 listopada, jako święto państwowe obchodzone bardzo uroczyście, bo upamiętniające Odzyskanie Niepodległości po ponad wieku niewoli, stanowi doskonały moment, aby pochylić się nad zagadnieniem patriotyzmu, który nie jedno ma imię.
Świadomość tego, jak trudno przekonać młodego człowieka do refleksji nad przeszłością swojego narodu, stawia konieczność świadomego włączania się w uroczystości państwowe.
A naprawdę wiele nie trzeba – wystarczy apel zorganizowany w murach szkoły, aby przypomnieć młodemu pokoleniu w jakich okolicznościach utraciliśmy niepodległość, jaka była droga do wolności i jak ją ostatecznie uzyskaliśmy. Na tych doniosłych i pięknych treściach skupiliśmy się podczas uroczystości szkolnej zorganizowanej z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i szkolnych historyków.

Katarzyna Błońska

Jak to kotom ogony obcinano, czyli szkolne paździory

Każdy nowy Uczeń Szkoły średniej po czasie zaaklimatyzowania się w murach nowej szkoły, podlega otrzęsinom, czyli pewnemu sprawdzianowi, zawsze o charakterze zabawy, po którym oficjalnie zostaje włączony do szkolnej społeczności.
W naszej szkole ten obyczaj przyjął formułę turnieju pierwszoklasistów. Zawsze wtedy rywalizują ze sobą zarówno uczniowie jak i ich wychowawcy. 30 października 2013 roku miała miejsce właśnie taka uroczystość. Organizatorami otrzęsin byli uczniowie technikum oraz ich wychowawca, mjr Piotr Tumiłowicz.
Zabawa była przednia. Uczniowie i nauczyciele wykazali się zgraniem, poczuciem humoru, pomysłowością i wieloma ukrytymi talentami. Uczestnicy turnieju przygotowali przebrania, stąd też spotkać można było zakamuflowanych tajnych agentów, przynoszących szczęście kominiarzy, przybyłych własną karetką pogotowia sanitariuszy i szykownych kelnerów. Ale największą niespodzianką okazały się dziewczyny, a właściwie za nie przebrani chłopcy, (włącznie z wychowawcą!) z klasy zawodowej, którzy okazali się hitem tegorocznej obcinki.
Po zażartej walce, okazało się,  że zwycięską klasą zostali uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk i ich wychowawca, pani Jolanta Maciak. Już tradycyjnie dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj bardzo ostrożnie obcięła przedstawicielom klas ich kocie ogony, symbolicznie mianując wszystkich pierwszaków pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Na zakończenie każdego uczestnika turnieju czekała słodka niespodzianka.

Katarzyna Błońska

Dnia 17 października 2013 r. w szkole odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące projekt „Sulęcińscy Zawodowcy”.
Do udziału w zajęciach z zakresu logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii oraz pracowni samochodowej zostało zakwalifikowanych 80 uczniów. Oprócz specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, młodzież będzie uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni dotyczących zmian cywilizacyjnych zachodzących w wyżej wymienionych dziedzinach życia społecznego. Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie z zakresu psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwa zawodowego.
Uroczystość inauguracji projektu otworzyła dyrektor szkoły Pani Grażyna Sobieraj, która na wstępie powitała wszystkich, kierując słowa uznania do uczniów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: logistyki, obsługi ruchu turystycznego, informatyki, ekonomii i pracowni samochodowej.  Pani dyrektor przypomniała wszystkim o celach projektu oraz korzyściach, jakie niesie uczniom jego realizacja. Następnie Pani dyrektor przedstawiła Zespół Projektowy: koordynatora projektu – Panią Emilię Apanowicz, asystenta koordynatora Panią Agnieszkę Sobieraj oraz nauczycieli specjalistów zatrudnionych w projekcie: Pana Krzysztofa Jacniackiego nauczyciela specjalistę z dziedziny logistyki, Pana Radosława Wójtowicza nauczyciela specjalistę z dziedziny obsługi ruchu turystycznego, Panią Anitę Pakulską i Pana Mariusza Zjawińskiego nauczycieli specjalistów  z dziedziny informatyki, Pana Tomasza Ignatowicza nauczyciela specjalisty w obszarze pracowni samochodowej oraz Panią Joannę Piotrowską i Pana Sławomira Iwasieczko nauczycieli specjalistów z zakresu nauk ekonomicznych.
Młodzieży przedstawiono szczegółowe informacje na temat realizacji projektu. Na zakończenie części oficjalnej wręczono pakiety „Sulęcińskiego Zawodowca” zawierające niezbędne pomoce i materiały dydaktyczne przydatne podczas realizacji zajęć.
Życzę wszystkim owocnej pracy i do dzieła „Sulęcińscy Zawodowcy”.

Asystent koordynatora
Agnieszka Sobieraj

Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły obchodziliśmy w tym roku bardzo uroczyście we wspólnym gronie przedstawicieli wszystkich szkół i  placówek podległych Starostwu Sulęcińskiemu. Spotkaliśmy się wszyscy razem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych, które jest chlubą i wizytówką naszej szkoły.
Oficjalnego charakteru całego spotkania nadali zaproszeni goście, do których licznego grona należeli przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci związków zawodowych i służb mundurowych.
Gospodarzem akademii był Starosta Sulęcina, pan Dariusz Ejchart, który wraz ze swoim zastępcą, panem Tadeuszem Dąbrosiem, wręczył zasłużonym dla sulęcińskiej oświaty dyrektorom, nauczycielom i pracownikom nagrody Starosty.
Ponadto każdy z dyrektorów szkół i placówek podległych starostwu jako organowi prowadzącemu miał możliwość wręczenia nagród swoim pracownikom. Stąd też całe spotkanie sprowadzało się  nie tylko do uroczystego obchodzenia święta edukacji, ale też dało możliwość podziękowania każdemu pracownikowi szkoły angażującemu się w dbanie o komfort pracy i nauki, a także włączającemu się w proces nauczania i wychowywania młodego pokolenia Polaków. Bo przecież ciężka, odpowiedzialna i oddana praca nauczyciela, pedagoga, pani dbającej o czystość szkoły czy pracującej w sekretariacie stanowi o sukcesie całego zespołu, którego wspólnym celem jest troska o ucznia.

Katarzyna Błońska

Mimo, że Święto Chłopaka, w przeciwieństwie do Dnia Kobiet, nie jest jeszcze tak popularne, to 30 września 2013 roku płeć piękna naszej szkoły nie zapomniała o swojej męskiej części szkolnej społeczności. Tradycyjnie tego dnia Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na Miss Szkoły.
Na wybiegu pojawiły się najpiękniejsze uczennice, przekonujące nie tylko o swojej urodzie, ale i o intelekcie, wrażliwości i poczuciu humoru. Męskie jury miało więc duży kłopot z ustaleniem, komu należy się korona. Wspólną decyzją ustalono, że Miss Szkoły 2013 będzie Klaudia Olszewska.
Cały konkurs zachowany był w konwencji zabawy, o czym w swej przemowie przypominała Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj. Oprócz tego zaznaczyła, że piękno nie jest wartością zależną od wyglądu człowieka czy jego płci, stanowi o tym wnętrze każdego z nas. Dlatego dla niej, jak mówiła, piękni są wszyscy uczniowie naszej Szkoły.

Katarzyna Błońska

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016