Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Mimo, że Święto Chłopaka, w przeciwieństwie do Dnia Kobiet, nie jest jeszcze tak popularne, to 30 września 2013 roku płeć piękna naszej szkoły nie zapomniała o swojej męskiej części szkolnej społeczności. Tradycyjnie tego dnia Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na Miss Szkoły.
Na wybiegu pojawiły się najpiękniejsze uczennice, przekonujące nie tylko o swojej urodzie, ale i o intelekcie, wrażliwości i poczuciu humoru. Męskie jury miało więc duży kłopot z ustaleniem, komu należy się korona. Wspólną decyzją ustalono, że Miss Szkoły 2013 będzie Klaudia Olszewska.
Cały konkurs zachowany był w konwencji zabawy, o czym w swej przemowie przypominała Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj. Oprócz tego zaznaczyła, że piękno nie jest wartością zależną od wyglądu człowieka czy jego płci, stanowi o tym wnętrze każdego z nas. Dlatego dla niej, jak mówiła, piękni są wszyscy uczniowie naszej Szkoły.

Katarzyna Błońska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje o projekcie
Numer projektu: POKL 09.02.00-08-082/12
Tytuł projektu: Sulęcińscy Zawodowcy
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Beneficjent: Powiat Sulęciński


Charakterystyka projektu
Cel ogólny projektu: Podniesienie wyników nauki i przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez wdrożenie programu rozwojowego od września 2013 do lipca 2014 wśród 80 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez wdrożenie zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, zajęć specjalistycznych  z zakresu obsługi turystycznej, logistyki, informatyki, pracowni samochodowej, zajęć z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym,  wśród  80  uczniów/ uczennic  ZSLiZ
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez odbycie praktyk u przedsiębiorców wśród 16 uczennic/uczniów
 • Wzmocnienie właściwych postaw w podejściu do potrzeb zdawania egzaminu zawodowego poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwa zawodowego dla uczniów ZSLiZ

Grupy docelowe:

Zadanie nr 1 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki z elementami obsługi ruchu turystycznego

 • Logistyka
 • Obsługa ruchu turystycznego

Zadanie nr 2 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu informatyki

 • Informatyka
 • Informatyka

Zadanie nr 3 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk ekonomicznych

 • Ekonomia
 • Ekonomia

Zadanie nr 4 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu eksploatacji pojazdów

 • Pracownia samochodowa

Zadanie nr 5 Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz   na doradztwo zawodowe

 • Zajęcia z pedagogiem
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z doradcą zawodowym

Zadanie nr 6 Praktyki u przedsiębiorców

 • Zajęcia praktyczne 16 uczniów/uczennic

Pierwsze dni września przywitały słotną pogodą, chłodnym wiatrem i padającym deszczem, zapowiadając nieuchronnie zbliżającą się jesień. Może dzięki temu mniej dotkliwie odczuwany był koniec wakacji, choć perspektywa powrotu do szkoły nie stawała się milsza.
Mimo tego, 02 września 2013 roku w naszej szkole wesoło rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. Podczas inauguracyjnego apelu obecni byli uczniowie, a także dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi.
Dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj, w swojej przemowie wyraziła pragnienie, by szkoła stała się dla wszystkich uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów, miejscem bliskim sercu, bezpiecznym i gwarantującym doskonały start w życie. Mówiła, że nowy rok szkolny jest dla nas wszystkich wyjątkowy, gdyż młodzież zdobywać będzie wiedzę i umiejętności w  zakresie kształcenia zawodowego w zmodernizowanym Centrum Kształcenia Praktycznego, wyposażonym w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia.  Podkreśliła, że poprawę wizerunku kształcenia zawodowego zawdzięczamy przede wszystkim organowi prowadzącemu, dlatego, w imieniu całej społeczności szkoły, złożyła podziękowania organowi prowadzącemu na ręce starosty Sulęcina, pana Daiusza Ejcharta.

Czytaj więcej...

Uczniowie naszej szkoły 22 czerwca 2013 r. wzięli czynny udział w imprezie organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Sulęcinie pod hasłem „Profilaktyka a Ty”. Temat dotyczył uzależnień od narkotyków i alkoholu. Uczniowie udali się na Plac Czarnieckiego z własnoręcznie wykonanymi kolorowymi plakatami i wysłuchali odezwy dotyczącej nałogów oraz wysłuchali rytmu „Wolnych Serc”, serc wolnych od wszelkich uzależnień! Wolontariusze wzięli także udział w ciekawej dyskusji z terapeutką p. Iwoną Derewlaną oraz pracownikami sulęcińskiego Sanepidu dotyczącą szkodliwych przyzwyczajeń czyli jak się przed nimi bronić oraz jak pomóc osobie uzależnionej. Było to pouczające spotkanie dające wiele do myślenia młodym ludziom, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z istniejącego zagrożenia jakim są nałogi.

Izabela Dąbrowska
Anna Przybyłowska

Dzień 14 czerwca 2013 r. był dniem szczególnym dla uczniów i słuchaczy klas programowo najwyższych zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej, w związku z zakończeniem edukacji w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. To bardzo doniosła uroczystość, podsumowanie kilkuletniej pracy, zebranie plonów edukacyjnych. Wśród zaproszonych gości uczestniczyli nie tylko przedstawiciele władz samorządowych ale również lokalni przedsiębiorcy, którzy od wielu lat współpracują ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego.
Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, ciepłe i życzliwe słowa skierowała do absolwentów. Podkreślając, że są wspaniałymi młodymi ludźmi, którzy wiedzę, zdolności, umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w szkole wykorzystają w dorosłym życiu. Zachęciła słowami Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali” do inwestowania w siebie, które pozwoli wykonywać wymarzoną pracę, mieć pozycję społeczną, zdobywać szczyty  kariery. Uczniom i słuchaczom życzyła powodzenia na czekającym ich egzaminie zawodowym. W bardzo ciekawy sposób uczniowie kształcący się w zawodach kucharz małej gastronomii, sprzedawca, mechanik monter maszyn i urządzeń zaprezentowali nabytą wiedzę i umiejętności podczas pokazu na symulacyjnych stanowiskach pracy. Powstałe wytwory wzbudziły zachwyt i sprawiły radość niejednemu podniebieniu.
Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie nagród, wyróżnień i świadectw ukończenia szkoły. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy powodzenia.

Witold Butkiewicz

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016