Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

Zanim absolwenci Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie rozpoczęli zmagania z arkuszami maturalnymi pojawili się na ostatnich zajęciach w ramach projektu „Duet doskonały”. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wyposażyły tegorocznych maturzystów w umiejętności i wiedzę, które na pewno zostały wykorzystane podczas egzaminów.
Na obecną chwilę po dodatkowej rekrutacji skład grup projektowych tworzą uczniowie młodszych klas. Praca w małych grupach, dostęp do najnowocześniejszych technologii i pomocy dydaktycznych sprawiają, że zajęcia są ciekawsze, efektywniejsze i przynoszą „frajdę” obu stronom.

26 kwietnia 2013 r. był dniem drzwi otwartych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Szkołę odwiedzili uczniowie wraz z opiekunami z okolicznych gimnazjów oraz rodzice. Wszyscy mieli okazję zwiedzić szkołę, zobaczyć nowoczesne gabinety, pracownie multimedialne, piękne zmodernizowane warsztaty oraz pobliski internat. Gości przyjęto w szkolnej kawiarence, w której zaprezentowano wystawę zdjęć, kroniki, informacje o kołach zainteresowań, prezentację multimedialną.
Na stoiskach informacyjnych przedstawiono ofertę kształcenia na rok szkolny 2013/2014.
Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz wicedyrektorzy, pani Anita Pakulska i pan Witold Butkiewicz, osobiście spotkali się z gimnazjalistami.
Musical pt: „Mamma Mia – spełnione marzenia” w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej „Bystrzaki” pod kierunkiem pani Magdaleny Orluk i pani Anny Sobieraj wywołał ogromne zainteresowanie. Świetna gra aktorów, kolorowe stroje, taniec i śpiew w rytmie utworów Abby, spotkały się z żywą reakcją widowni. Gorącymi oklaskami nagrodzono także szkolny zespół taneczny „Na Bis”.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy sprzętu i umiejętności służb mundurowych. Przybyła młodzież mogła także skosztować prawdziwej wojskowej grochówki. Ostatnim punktem programu była loteria ankietowa. Niespodzianka w postaci tableta powędrowała do uczennicy gimnazjum w Sulęcinie - Eweliny Grubskiej. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne niespodzianki, które sprawiły wcale nie małą radość.

Karina Rogowska

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie w dniu 26 kwietnia 2013 r. podpisał porozumienie o współpracy z Kopalnią Węgla Brunatnego „Sieniawa” w Sieniawie Lubuskiej. Porozumienie podpisała dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj i Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa", pan Andrzej Bik.
W zasadniczej szkole zawodowej kształcącej w zawodach mechanicznych zostanie wprowadzony od września 2013 r. nowy przedmiot nauczania - Odkrywkowa eksploatacja złóż. Uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego oraz umiejętności niezbędne  w kopalni. Poznanie rzeczywistych warunków, technologii i metod wydobywczych rozbudzi zainteresowania młodzieży zakładem pracy i na pewno wpłynie na  podjęcie trafnej decyzji o wyborze pracy zawodowej.
Wzajemna współpraca z partnerem zapewni uczniom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu pomoc i wsparcie w zakresie realizacji autorskiego programu nauczania, pozwoli na wymianę doświadczeń, na realizację praktycznej nauki zawodu, na udziału w specjalistycznych zajęciach, wykładach, ćwiczeniach praktycznych organizowanych na terenie szkoły i na terenie kopalni.
Uczniowie będą mieli łatwiejszy start w dorosłe życie. Będą mogli podjąć pracę zawodową nie tylko w Kopalni Węgla Brunatnego w Sieniawie ale również w okolicach Gubina, który jest docelowym, nowym rejonem złóż węgla brunatnego.
Współpraca rokuje dalszy rozwój szkoły, daje nowe możliwości kształcenia z uwzględnieniem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Anita Pakulska

Tradycją naszej szkoły wpisaną w kalendarz szkolnych uroczystości jest podsumowanie wieloletniej pracy uczniów klas programowo najwyższych, jak i dyrekcji, grona pedagogicznego oraz samych wychowawców, które stanowi pożegnalny apel klas technikum i liceum. Taki apel odbył się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie 26 kwietnia 2013 r..
Uroczystość ta była wyjątkowa, swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście, m.in.: Starosta Sulęciński, pan Dariusz Ejchart oraz Posłanka RP, pani Bożena Sławiak, a także reprezentanci służb mundurowych, ze względu na to, że jednocześnie miało miejsce pożegnanie z mundurem klas licealnych przysposobienia wojskowego i wybranych przedmiotów bezpieczeństwa publicznego. Osobiście przybyli: płk. Przemysław Mikołajczak - Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie oraz mjr Stanisław Kuliczkowski – Komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej w Wędrzynie. Gen. bryg. Rajmunda T. Andrzejczaka, dowódcę 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu i Wędrzynie reprezentował ppłk. Rafał Miernik, zaś w imieniu st. chor. szt. Marka Kajko – Komendanta Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu przyjechał st. chor. Marcin Szubert. Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp Insp. Ryszarda Wiśniewskiego -reprezentował podisp. Zbigniew Pytka, w imieniu Komendanta Powiatowej Policji w Sulęcinie nadk. Pawła Rymkiewicza był obecny jego zastępca - komisarz Emilian Pal, a st. kpt. Bogdana Śnieżek - Komendanta Powiatowej PSP w Sulęcinie reprezentował kpt. Waldemar Konieczny.
Z inicjatywy dyrektora ZSLiZ, p. Grażyny Sobieraj, uczniowie którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce, wykazali się wzorowym zachowaniem, reprezentowali Zespół Szkół w zawodach sportowych, uzyskując wysokie noty lub bardzo aktywnie włączali się w życie szkoły, wraz ze swymi rodzicami dokonywali wpisu do Złotej Księgi Wyróżniających się Uczniów. Prestiżu całej uroczystości dodał także Starosta Sulęciński p. Dariusz Ejchart, który przyznał najlepszym uczniom stypendia naukowe i osobiście je wręczył.

Katarzyna Błońska

W marcu i kwietniu 2013 r. odbyły się kolejne zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy policji niemieckiej z Brandenburgii w ramach współpracy ZSLiZ w im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 11 marca 2013 r. Tematem były uprawnienia, pokaz sprzętu i wyposażenia policji. Pierwsza część miała charakter wykładu prowadzonego przez funkcjonariuszy oddziału prewencji policji we Frankfurcie n/Odrą. Nasi uczniowie poznali strukturę pododdziałów prewencji oraz ich zadania, do których zalicza się między innymi zabezpieczenie imprez masowych oraz ochronę osób.
Druga część miała charakter prezentacji wyposażenia indywidualnego oraz pojazdów specjalnych, które ustawiono na szkolnym placu. Wielu naszych uczniów miało doskonałą okazję symulacyjnie zasiąść za kierownicą radiowozu. Uczniowie klas trzecich mogli porównać wyposażenie indywidualne policji niemieckiej z wyposażeniem policji polskiej.

Czytaj więcej...

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016