Początek jesieni - mimo zmiennej pogody okazał się szczęśliwy dla Dyrekcji, Nauczycieli, a przede wszystkim Uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie. Wszystko to za sprawą przyjętego przez Urząd Marszałkowski kolejnego projektu przeznaczonego dla młodych ludzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt o nazwie "Matura drzwiami do Europy" uzyskał dofinansowanie w kwocie 215 795,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najpierw był "Groch z kapustą". To pierwotna nazwa w/w projektu. Zanim "Matura drzwiami do Europy" okazała się trafem w dziesiątkę, musiała pokonać tor przeszkód. Jednak nikogo to nie zraziło, bo prestiż i satysfakcja, jaka towarzyszy pisaniu projektów służących szkole i przy tym młodzieży, sprawia, że nie ma rzeczy niemożliwych, a przeszkody zawsze można pokonać. Projekt był pisany zgodnie z zapotrzebowaniem młodzieży, uczęszczającej do ZSLiZ w Sulęcinie i zgodnie z wyrażeniem ich chęci na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach z przedmiotów maturalnych. Nie mając wcześniejszego doświadczenia w tworzeniu tego typu projektów, pojawiły się drobne problemy z akceptacją tego wniosku przez Urząd Marształkowski. Nie zrażając się niepowodzeniami, stosując zasadę: w jedności siła, zrodził się pomysł napisania wspólnego projektu z I LO w Sulęcinie. Niestety po konsultacjach z doradcami z punktu informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego - projekt z nowym tytułem "Sulęciński maturzysta" z przyczyn formalnych, nie uzyskałby pozytywnych ocen. Przy ogromnej determinacji i wsparciu ze strony Starosty S. Kubiaka, Wiecstarosty D. Ejcharta, Dyrektora szkoły W. Lewickiego oraz przy pomocy pracownic Wydziału Rozwoju Powiatu - Zespół szkolny ds. pozyskiwania środków unijnych, w skład którego wchodzą nauczyciele ZSLiZ w Sulęcinie, po wielu perypetiach, ale zakończonych pełnym sukcesem, doprowadził do tego, że projekt "Matura drzwiami do Europy" z początkiem roku szkolnego 2009/2010 ujrzał światło dzienne i od 1 listopada 2009 roku ruszył pełną parą. Zespół projektowy, w skład którego wchodzą: koordynator - W. Bartniak, specjalista ds. promocji A. Czarnecka oraz informatyk - M. Zjawiński, wyłonili wśród uczniów ZSLiZ w Sulęcinie - 250 uczniów, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z przedmiotów maturalnych.
Z uczniami tymi będzie pracowało 22 nauczycieli różnych specjalności. Utworzono 4 grupy na zajęcia z języka polskiego, 4 grupy na zajęcia z matematyki, 4 grupy na zajęcia z języka niemieckiego i 4 grupy z języka angielskiego oraz 4 grupy na tzw. zajęcia nauk społecznych, w skład których wchodzą wiedza o społeczeństwie, geografia i historia. Dodatkowo powstały grupy z chemii i biologii. Dzięki dofinansowaniu gabinety do w/w przedmiotów zyskają na wyposażeniu nie tylko w cenne materiały dydaktyczne, ale również w sprzęt, który posłuży podniesieniu jakości kształcenia. Uczniowie nie wyjdą z zajęć z pustymi rękoma, a już na pewno nie wyjdą z nich z pustymi głowami. Dzięki funduszom unijnym zostanie zakupiona tablica interaktywna, do której będą mieli dostęp nie tylko uczestnicy projektu, ale również inni uczniowie naszej szkoły. Zostanie utworzona strona internetowa, tylko i wyłącznie na potrzeby projektu, na której znajdą się ważne informacje z zajęć, np. rozwiązania zadań matematycznych z przykladowych arkuszy maturalnych. Stronę będą aktualizować i uzupełniać - uczniowie wolontariusze z klasy I b LOw pod opieką M. Zjawińskiego. Zajecia będą prowadzone nowymi metodami aktywizującymi, młodzież będzie pracować w małych grupach, przy pomocy nowoczesnych technik. Ma to swój szczytny cel, a mianowicie dzięki dodatkowym zajęciom młodzież zyska ogromny zastrzyk wiedzy, pożytecznie spędzony czas wolny oraz motywację do realizacji swoich marzeń, zwłaszcza przy wyborze dalszego kierunku kształcenia np. na wyższych uczelniach. Miejmy nadzieję, że w trakcie realizacji projektu uczniowie inaczej spojrzą na szkołę, naukę, na wymagającego nauczyciela i na siebie samych. Miejmy nadzieję, że wzrośnie ich motywacja do nauki oraz świadomość korzyści płynących z posiadania świadectwa egzaminu dojrzałości. Miejmy nadzieję, że marzenia staną się rzeczywistością i że drzwi do Europy dla absolwentów naszej szkoły będą szeroko otwarte. Tego sobie wszyscy podczas realizacji projektu życzymy!