W dniu 24.10.2012 r. uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej, której celem był udział uczniów w „żywej lekcji biologii” zwiedzając Nowe Zoo w Poznaniu, inicjatorem była Pani Anna Kubiak – nauczyciel biologii. Podczas pobytu uczniowie zrealizowali założone cele, m.in. zapoznali się ze sposobem opisu poszczególnych gatunków zwierząt, ze zwróceniem uwagi na nazewnictwo łacińskie.

Radosław Wójtowicz