Informacja Dyrektora
Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych
im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
dotycząca rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2017/2018

3 września 2017 r.
18.00 - przyjazd wychowanków do internatu
18.30 - zebranie z rodzicami i wychowankami klas pierwszych

4 września 2017 r.
8.00 - Uroczyste Rozpoczęcie Roku Katechetycznego mszą świętą w kościele św. Henryka w Sulęcinie – (wyjście ze szkoły pod opieką księdza Sebastiana Kazimierskiego o godz. 7.45)
9.00 - Spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach
10.00 - Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018 w sali gimnastycznej
10.45 - 14.00 - zajęcia organizacyjne z poszczególnych przedmiotów (wg planu)
14.00 - spotkanie organizacyjne słuchaczy szkół dla dorosłych z dyrektorem szkoły