30 marca 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w IV Konferencji Logistycznej nt. „Logistyki w branży metalowej”, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestników w tematykę spotkania wprowadził Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu doc. Ireneusz Fechner. W konferencji brali udział również przedstawiciele firm z branży metalowej, pracownicy z działu logistyki firm tj. jak Mestil, Faurecia, którzy przedstawiali rozwiązania logistyczne funkcjonujące w ich zakładach pracy. Natomiast 22 maja 2012 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w konferencji naukowej „Samorząd Lokalny – liderem ekonomii społecznej” zorganizowanej przez Koło Naukowe EconomUS działające przy Uniwersytecie Szczecińskim oraz powiat sulęciński. Na konferencji zaproszeni goście poruszali tematy wybranych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz patologii społecznych. Przedstawiono także zasady funkcjonowania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Udział w spotkaniach znacznie wzbogacił wiedzę przyszłych techników logistki, techników ekonomii o praktyczne rozwiązania poznawanych dziedzin nauki.

Krzysztof Jacniacki