22 maja 2012 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie gościliśmy posłów na Sejm RP Pana Ryszarda Kalisza oraz Pana Bogusława Wontora, którzy odwiedzili naszą Ziemię Sulęcińską.
Uroczyste powitanie gości rozpoczęło się od pokazu umiejętności klas wojskowo-policyjnych podczas prezentacji musztry. W czasie głównej części spotkania mieliśmy okazję wysłuchania wystąpienia Starosty Sulęcińskiego - pana Dariusza Ejcharta oraz posła RP pana Ryszarda Kalisza. Był też czas żywej dyskusji.
Uzyskaliśmy receptę od pana Ryszarda Kalisza na dorosłe życie, zachęcał nas do pozostania i pracy w kraju. Poseł przekonywał nas, że przyszłość Polski jest w naszych rękach i musimy zrozumieć, że jej rozwój zależy od nas. Poruszane były bieżące sprawy kraju, w tym m.in. Euro 2012.
Wpis złożony w Księdze Pamiątkowej Szkoły upamiętnił wizytę posła w nasze szkole.
Jesteśmy wdzięczni panu Staroście i Dyrekcji Szkoły za możliwość spotkania się z tak ważnymi osobami. Udział w spotkaniu dał nam nowe, świeże spojrzenie na sprawy, które dzieją się w otaczającym nas „dorosłym” życiu.

Magdalena Łyczkowska
Roksana Klimczak