W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, 6 grudnia 2016 roku odbyły się II Sulęcińskie Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami targów był Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Sulęcinie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gorzowie Wielkopolskim.
Uroczystego otwarcia targów dokonała, pani dyrektor Grażyna Sobieraj, witając przybyłych gości, a wśród nich : Senatora RP pana Władysława Komarnickiego, burmistrza Sulęcina pana Dariusza Ejcharta oraz wicestarostę sulęcińskiego pana Tomasza Prozorowicza.
Na targach zaprezentowało się kilkudziesięciu wystawców. Zaprezentowali oni swoją ofertę edukacyjną, szkoleniową oraz ofertę pracy: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu zamiejscowy wydział w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Morska w Szczecinie ,Molex Sulęcin oraz Maszoński Logistic, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, Agencje Rynku pracy, Audit doradztwo personalne, Promedica 24, Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie, Izba Rzemieślnicza z Frankfurtu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Policja z Branderburgii.
W ramach targów odbyły się warsztaty dla młodzieży z zakresu rozwoju osobistego oraz zawodowego prowadzonego przez pana Marcina Hermę z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach. Wśród osób zwiedzających targi była młodzież gimnazjalna oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, których niebawem czeka wybór dalszej ścieżki kariery zawodowej.
Sulęcińskie Targi Edukacji i Pracy po raz kolejny pozwoliły uczestnikom na bezpośredni kontakt z przedstawicielami rynku oraz instytucjami szkoleniowymi bez konieczności wyjazdu z Sulęcina. Tu o nas i dla nas.

Krzysztof Jacniacki