Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Studiuj w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum- Wydział Zamiejscowy w ZSLiZ w Sulęcinie

Praca socjalna

Wczesne nauczanie j. obcego
w wych. przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegóły w sekretariacie szkoły
lub pod numerem telefonu 95 755 24 75

 

24 listopada 2011r. w naszej  szkole wdrożono program pt. „Przemocy w rodzinie mówimy nie” w ramach Profilaktyki Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Spotkanie profilaktyczne zorganizowały pani pedagog Karolina Ignatowicz i pani psycholog Katarzyna Cyranowska.
Program ten rozpoczął się teoretycznym wprowadzeniem, które wyjaśniło nam podstawowe pojęcia związane z przemocą.
Kolejnym punktem programu była prelekcja filmu. Fragment „Męskiej sprawy” unaocznił nam problem przemocy w rodzinie, wyrażonej  znęcaniem się rodziców nad dziećmi, które potem odreagowują stres, krzywdząc swoich rówieśników. Potwierdza to fakt, że agresja rodzi agresję. Film poruszył wszystkich, ukazując, że konflikty rodzinne mogą przerodzić się w dramat młodego człowieka, ukrywany w zaciszu czterech ścian.
Znaczącym punktem spotkania była wyświetlona prezentacja multimedialna, w której przedstawiono skutki przemocy zarówno dla ofiary jak i sprawcy. Poznaliśmy jakie prawa przysługują ofiarom przestępstw, bez względu na rodzaj doświadczonej przemocy. Młodzież poznała procedurę ”niebieskiej karty”, która jest formą ochrony osoby poszkodowanej.
W każdej gminie powstały zespoły interdyscyplinarne złożone z przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Podejmują oni działania mające na celu przerwanie przemocy w rodzinie i udzielenie pomocy poszkodowanym.

Oto lista ośrodków i miejsc, w których można znaleźć pomoc w sytuacji doświadczenia przemocy:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Okrzei 39, tel.: 95/721 41 60 – przyjmuje ofiary przemocy w rodzinie z całego województwa i Polski, udziela schronienia ofiarom przemocy, udziela porad prawnych, psychologicznych;
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”: 0 801 12 00 02 –porady prawne, psychologiczne, informacje o placówkach pomocowych dla ofiar przemocy z całej Polski;
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 - porady prawne, psychologiczne, informacje o placówkach pomocowych dla ofiar przemocy z całej Polski, interwencje w poszczególnych przypadkach;
Policja: 997 / 112;
pedagog szkolny lub nauczyciel;
lekarz rodzinny, pielęgniarka, inny lekarz,
pracownik socjalny.
Ważne jest abyśmy potrafili dostrzec problem przemocy w swoim otoczeniu oraz wykazać odpowiednią postawę wobec przestępstw. Pomoc dla poszkodowanych może stać się szansą na poprawę warunków życia wielu ludzi, a w szczególności bezsilnych dzieci.
Nie bądźmy obojętni!

Klimczak Roksana,
Łyczkowska Magdalena

 

 

 

Więcej informacji

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016