Uczniowie Technikum w zawodzie technik logistyk ostro wzięli się do pracy poznając tajniki przyszłego zawodu. Już od pierwszego tygodnia nauki uczęszczają na dodatkowe zajęcia w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej realizowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wlkp. Uczą się jak założyć własną firmę, jak nią zarządzać i jak starać się o fundusze na jej działalność. Uczestnicy nie tylko pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności, ale również będą mieli okazję wziąć udział w wirtualnej grze JA TITAN, polegającej na prowadzeniu przedsiębiorstwa w warunkach hossy lub kryzysu. Będą musieli ustalić parametry produkcji, marketingu i innych aspektów funkcjonowania firmy w konkretnych warunkach rynkowych tak, aby osiągnąć najlepszy wynik sprzedaży. Powodzenia.

Grażyna Sobieraj