Nauczycielu jesteś mi naprawdę bliski“ – tymi słowami uczniowie rozpoczęli uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czyli święta wszystkich nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Młodzież pod okiem opiekuna koła teatralnego, pani Kariny Rogowskiej przygotowała szkolną lekcję na wesoło parodiując typowe zachowania uczniów i nauczycieli podczas zmagań edukacyjnych. Stąd też zabawa była przednia a śmiech na sali nie ustawał.
Uroczystość szkolna wiązała się także z istotnym dla szkoły wydarzeniem, jakim było podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp. a Zespołem Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, które zapisało się w historii szkoły i rozpoczęło kolejny, nowy etap dalszego jej rozwoju.
Dyrektor Szkoły pani Grażyna Sobieraj i Prorektor Uczelni pan Arkadiusz Wołoszyn finalizując wcześniejsze rozmowy wspólnie złożyli podpisy na porozumieniu, określającym ramy współpracy i wzajemnej pomocy. Przedmiotem Porozumienia jest wspieranie merytoryczne w realizacji przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów oferowanych przez PWSZ, uczestnictwo uczniów, nauczycieli w wykładach naukowych, konferencjach, współpraca z kołami naukowymi, samorządem studenckim, korzystanie z zasobów bibliotecznych, z porad dotyczących ofert pracy, praktyk, staży, wymiana informacji dotyczącej losów absolwentów. Szkoła nasza zobowiązała się wspierać działania informacyjne i promocyjne PWSZ w celu popularyzacji studiów licencjackich, inżynieryjnych i magisterskich poprzez różnorodne, wspólnie wypracowane formy.

Święto Dnia Edukacji Narodowej okazało się być nie tylko świętem pracowników ale także uczniów, szczególnie tych odnoszących wysokie wyniki w nauce i cieszących się wzorowym zachowaniem. To oni osobiście odebrali Stypendia Naukowe Starosty Sulęcińskiego na rok szkolny 2011/2012 z rąk Starosty, pana Dariusza Ejcharta, przyjmując gratulacje, życzenia i symboliczny kwiatek.
Całość uroczystości dopełniły życzenia, słowa uznania i wyrazy wdzięczności za trud pracy pedagogicznej, które na ręce dyrektora, pani Grażyny Sobieraj złożyli zaproszeni goście: Starosta Sulęciński, pan Dariusz Ejchart, członek zarządu powiatu, pan Eugeniusz Sembratowicz, kierownik działu promocji PWSZ, pani Alina Cywińska, Komendant PSP, pan Bogdan Śnieżek, zastępca Komendanta Powiatowego Policji, pan Janusz Raszczuk i przewodniczący Rady Rodziców, pan Krzysztof Ziomko.

Katarzyna Błońska