Dnia 13 kwietnia 2011 roku uczniowie klas mundurowych udali się do Gorzowa Wlkp w celu wzięcia udziału w obchodach 71 rocznicy zbrodni katyńskiej. mjr. Piotr Tumiłowicz wraz z poddziałem w przepiękny sposób zaprezentowali naszą szkołę w uroczystości, która miała miejsce na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem katyńskim. Uroczystość prowadził pan Roman Sondej – przewodniczący komitetu organizacyjnego. Następnie głos zabrała pani Maria Teresa Surmacz z Prezes Zarządu Gorzowskiej rodziny Katyńskiej. W pięknych pełnej wzruszających słowach wspominała tragicznie zmarłych polskich żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy straży granicznej , którzy zostali zamordowani i pogrzebani w lasach katyńskich. Dla nas młodych ludzi – znających okrutny czas wojny jedynie z lekcji historii  słowa  te wywarły ogromne wrażenie. Uzmysłowiliśmy sobie, że wśród nas żyją osoby które najlepsze lata swojego młodego  życia spędzili w okrutnych czasach II wojny światowej.
Krótką modlitwę zmówił i pobłogosławił Jego Ekscelencja Ks. Bp. Stefan Regmunt – ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Następnie zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów , wśród składających  była również nasza delegacja z panem mjr Piotrem Tumiłowiczem,  nasze koleżanki zapaliły znicze – światełka pamięci. Całość uroczystości zakończył Apel Poległych i salwa honorowa kompani wojska z Skwierzyny.
Nasza grupa na tle innych klas „mundurowych” z Gorzowa Wlkp i Rzepina odznaczała się nie tylko idealnym i ujednoliconym ubiorem ale także postawą i precyzyjną musztrą. Na zakończeniu uroczystości w trakcie przemarszu odśpiewaliśmy pieśń „Marsz Pierwszej Brygady.

Karolina Plust