10 kwietnia 2011 w sobotę zgromadziliśmy się przy kościele św. Mikołaja w Sulęcinie, by wyruszyć w pielgrzymkę maturzystów, uczestniczyli w niej uczniowie obu sulęcińskich szkół ponadgimnazjalnych, łącznie 49 osób. W Częstochowie oczekiwała na nas Matka Boska – Królowa Polski.
Pojechaliśmy do Maryi przede wszystkim po to, żeby podziękować za ostanie lata szkoły, przyjaciół i zdobytą wiedzę. Przed nami ważne wybory, decyzje, egzaminy, przyjechaliśmy prosić Maryję o wyjednanie u Pana łaski dobrych i mądrych wyborów życiowych oraz jasności umysłów na maturze i kolejnych egzaminach.

Na Jasną Górę przybyliśmy o godzinie 6.00 i pierwsze kroki skierowaliśmy do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej przed jej cudowny wizerunek. Jednym z punktów programu pielgrzymki maturzystów z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej było spotkanie o charakterze rekolekcyjno-formacyjnym, które odbyło się w Auli św. Józefa, a prowadzili je członkowie zespołu ewangelizacyjnego „FULL OFF GRACE”. Jednym z bardzo ważnych gości tych mini rekolekcji był ks. biskup Paweł Socha, który skierował do nas swoją naukę pasterską. Były też świadectwa wiary i miłości Boga, przedstawione m.in. przez siostrę Magdalenę z Sulęcina. O godzinie 10.30 weszliśmy do bazyliki, częściowo wyremontowanej i tam przygotowaliśmy się do centralnego punktu naszego pielgrzymowania, do Eucharystii. Młodzież z ZSLiZ, ubrana w mundury wraz ze Sztandarem Szkoły pełniła funkcję oddziału asystującego, czym oczarowała celebrującego Mszę św., wraz z naszym duchowym przewodnikiem ks. Krzysztofem Cochłą,  ks. biskupa Pawła Sochę. Po Mszy św. Spotkaliśmy się przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Wielu z nas na Jasnej Górze było po raz pierwszy, dlatego w czasie wolnym zwiedzaliśmy i chłonęliśmy atmosferę tego świętego miejsca.
O godzinie 15.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną, śpiewając i dziękując Matce Bożej.
Dziękujemy także księdzu Krzysztofowi Cochle, organizatorowi tej pielgrzymki i naszemu duchowemu przewodnikowi. Z wdzięcznością uśmiechamy się do pani Agnieszki Czarneckiej i pani Elżbiety Czerwińskiej  za sprawowaną nad nami opiekę.
Do Sulęcina wróciliśmy około godziny 23.00 z błogosławieństwem Królowej Jasnogórskiej i nadzieją, że nie ma rzeczy niemożliwych. Dzięki wierze można przenosić góry.

D. Wolak i E. Mazur