12 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wspaniałym koncercie Orkiestry Policyjnej Landu Branderburgia. Na zaproszenie komendanta powiatowego policji w Sulęcinie Pana Jarosława Myszaka w SOKSiR odbyły się dwa koncerty tej orkiestry. W organizacji koncertu wzięli udział obok Starostwa Powiatowego w Sulęcinie, Sulęcińskiej Komendy Policji, Dyrektora ZSLiZ Pana W. Lewickiego uczniowie klasy IIa LO bezpieczeństwa publicznego, którzy pod kierunkiem wychowawcy K. Rogowskiej i mjr P. Tumiłowicza czuwali nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem uroczystości.
Podczas koncertu dla naszej szkoły; I LO w Sulęcinie, tu uczniowie wykazali się świetnym poczuciem rytmu, znajomością światowych standardów - klaszcząc, śpiewając i dyrygując razem z orkiestrą. Muzyka łagodzi obyczaje. Tak było i tym razem. Ciepła i radosna atmosfera panowała na sali koncertowej, a także kuluarach, gdzie uczniowie mogli podszkolić język niemiecki w rozmowach z muzykami. Zarówno widzowie jak i twórcy opuścili salę zadowoleni. I o to chodzi w sztuce muzycznej.
Uczennica klasy 2a LoBP Anna Paliszkiewicz, Joanna Hukiewicz