W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie realizowany jest projekt szkoleniowy „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych”, który skierowany jest do uczniów i nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych, techników i techników uzupełniających z województwa lubuskiego. Instytucja wdrażająca jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego natomiast projektodawcą Fundacje Edukacji Ekonomicznej.
W projekcie przewidziane jest wyposażenie każdej szkoły biorącej udział w sprzęt dostosowany do wymogów technicznych szkoleń. W  ZSLiZ pracownia komputerowa została wyposażona w stanowiska komputerowe oraz urządzenia sieciowe.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 12,75% wartości budżetu projektu zapewniają jednostki samorządu terytorialnego zgłaszające szkoły ze swojego terenu (tzw. wkład własny)
Korzyści z uczestnictwa w projekcie to przede wszystkim możliwość zdobycia nowych, perspektywicznych kwalifikacji zawodowych oraz cenionych na rynku pracy międzynarodowych certyfikatów Cisco i CompTIA:

  • Serwisant komputerów – międzynarodowy certyfikat CompTIA A+ IT Technician
  • Technik sieciowy – międzynarodowy certyfikat Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT)
  • Administrator sieci – międzynarodowy certyfikat Cisco Certified Network Associate (CCNA).

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów. Kursy obejmują wiedzę z zakresu informatyki, jak również biznesu i języka angielskiego.