Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża to ruch humanitarny o zasięgu ogólnoświatowym, jeden z najstarszych w historii ludzkości. Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Głównymi polami działalności są:

  • działalność charytatywna – organizacja pomocy ludziom poprzez zbiórkę pieniędzy,
  • działalność informacyjna - aktualizowanie gazetek w szkolnym kąciku PCK,
  • oddawanie krwi.

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie prężnie funkcjonuje Szkolne Koło PCK HDK „Dar Serca”.

Obecnie kierownictwo Szkolnego Koła PCK stanowią:
Monika Besser klasa I LObp
Monika Hulnicka klasa I LObp
Niewiarczuk Weronika I LObp

W roku 2010 zorganizowaliśmy dwie zbiórki. Jedna miała za zadanie wspomóc ofiary trzęsienia ziemi na Haiti (zbieraliśmy pieniądze w marcu 2010r.) Nasi uczniowie zdołali zebrać ponad 800 zł. W zbiórkę zaangażowały się przede wszystkim uczennice obecnej klasy III LOrm: Ewa Baranowska i Anna Polańska. Uczestniczyła w tym przedsięwzięciu sekretarz  PCK Oddział w Sulęcinie pani Irena Taczkowska. Zbiórka „na Haiti” miała charakter  ogólnopolski. W marcu 2010 roku opiekun Szkolnego Koła PCK Damian Kierzek wziął udział   w posiedzeniu walnym  Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział w Sulęcinie.
Obecnie  staramy się pomóc rodzinie poszkodowanej  przez pożar. Zbiórka pieniędzy  trwa  nadal.  W naszej szkole prowadzą ją Monika Besler, Monika Hulnicka i Weronika Niewiarczuk z klasy I LO bp.
W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych  nieodłączną częścią Szkolnego Koła PCK jest Klub Honorowych Dawców Krwi pod nazwą „Dar Serca”
Do zadań szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi należy:
 pozyskiwanie nowych krwiodawców,
propagowanie idei krwiodawstwa i niesienia pomocy potrzebującym,
integracja z innymi klubami.
Aby zostać honorowym krwiodawcą, należy uzyskać pełnoletność. Gdyby nie to ograniczenie, liczba krwiodawców z naszej szkoły, byłaby większa. Jednak mimo takiego „cenzusu” grupa dawców oscyluje wokół setki. W 2010 roku ZSLiZ, po raz kolejny, wziął udział  w konkursie „Młoda krew ratuje życie”. Zajęliśmy 3 miejsce w województwie w ilości oddanej krwi. To bardzo duży sukces, a chętnych do oddawania krwi nie brakuje.
11.10.2010 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami krwiodawstwa. Naszymi gośćmi byli: p. Marzena Szumlewicz (przedstawicielka z Ośrodka Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa w Sulęcinie) oraz  Marcin Szmecht i Krzysztof Piwowarczyk z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Zielonej Góry. Temat spotkania brzmiał „Oddaję krew-to mój sposób na życie”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
Goście zachęcali młodzież do oddawania krwi i tłumaczyli warunki jakie trzeba spełniać. Wydaje się, że nasza młodzież chętnie oddaje krew i ciągle pojawiają się nowi krwiodawcy, co bardzo cieszy.
Chyba przyjęli oni sobie do serca motto „Nieś pomoc - masz ją we krwi”.

Opiekun SK PCK HDK
Damian Kierzek